MĂNĂSTIREA „SF. M. MC. GHEORGHE” DIN OR. UNGHENI

Mănăstirea Ungheni

Mănăstirea de maici cu hramul ″Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Stareța mănăstirii – egumena Elizaveta (Gliga)

Adresa:  Mănăstirea ″Sf. M. Mc. Gheorghe

               Orașul Ungheni, str.Gr.Ureche 3

               Republica Moldova

               MD-3600

Telefon:   fix  373 236 2 02 32

                      mob.  069904166

                  pangar   0 236 2 68 14

Traseu:    Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” se află în orașul Ungheni. Traseul fiind: str. Decebal – interesecție str. Porumbescu apoi str. Gr. Ureche 3.

1.     Scurt istoric al Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe”

 În anul 2004 la 19 februarie  prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova din parohie să transforme în aşezământ monahal. La 14 ianuarie 2004 s-a desfăşurat adunarea parohială a bisericii „Sf.M.Mc.Gheorghe”, având pe agenda zilei o singură întrebare: transformarea parohiei în mănăstire. La adunare au participat preşedintele raionului Nicolai Caviuc şi alţi conducători ai oraşului Ungheni de asemena şi peste 400 de enoriaşi ai bisericii. Preşedintele adunării, preotul Gheorghe Matveevici, a adus la cunoştinţă că este binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi întregii Moldove de a înfiinţa o Mănăstire. Oficialii raionului, a oraşului şi ai adunării parohiale au susţinut această frumoasă idee şi au semnat procesul verbal al adunării. În urma examinării posibilităţii de transformare a bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” în mănăstirea cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi întregii Moldove.

Exarhul mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Moldove, Arhimandritul Siluan Şalaru, Preşedintele Departamentului Mitropolitan Mănăstiri şi Viaţă Monahală, constată  că există toate premisile de a transofma biserica din Ungheni în Mănăstire. Astfel în acea vreme parohia dispunea de un edificiu în două niveluri. La cele două niveluri se afla cele două biserici. La primul nivel – „Sf. M. Mc. Gheorghe”. În anul 2003 s-a început a construi la al doilea nivel biserica „Sf. M. Mc.Pantelimon”. Viaţa monahală a început din 4 martie 2004, când a fost tuns în monahism, parohul bisericii, preotul Gheorghe Matveevici, cu numele de Pantelimon de către Arhimandritul Petru Musteaţă, Duhovnicul Mănăstirii „Sf. Parascheva”, actualul Episcop de Ungheni şi Nisporeni. În aceeaşi zi a fost tunsă şi ascultătoarea Iulia Staroşciuc cu numele de monahinea Gheorghia.

Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” în prezent mănăstire, a fost întemeiată la 16 aprilie 2000 la sărbătoarea  Intrarea Domnului în Ierusalim. Fosta şcoală care a fost transmisă bisericii. În biserica „Sf. Gheorghe” se săvârşeau zilnic acatiste şi se citeau paraclisele Maicii Domnului, Te Deumuri pentru sănătate. La sărbători şi duminicile se săvârşeau Sfintele şi Dumnezeieştile Liturghii. După terminarea lucrărilor bisericii a fost sfinţită la 17 decembrie 2001 de sărbătoarea Sfinta Mare Muceniţă Varvara de către ÎPS Mitropolit Vladimir. A avut loc prima lirturghie arhierească cu un sobor de peste 40 de preoţi. În 2002 a fost construită clopotniţa şi sfinţită. După îndelunga boală a preotesei Ana Matveevici, la 24 aprilie 2003, a decedat şi este înmormântată pe teritoriul mănăstirii. După aceasta s-a început a săvârşi zilnic sfintele liturghii.

În 2004 a fost tunsă în monahism două ascultătoare Sandu Ecaterina – Monahinea Maria şi Alexandra Dornescu – Monahinea Ana.

În 2005 a fost tunsă în monahism două ascultătoare Svetlana Osoianu- monahinea Solomia şi Mămăligă Eugenia – monahinea Anastasia.

În 2006 au fost tunse două asultătoare: Gliga Tatiana – monahinea Elisabeta şi Raisa Rusu – monahinea Rafaela.

În 2007 a fost tunsă ascultătoarea Vera Matveevici – monahinea Varvara.

În anul 2005, la 4 ianuarie a fost sfinţită biserica de la al doilea nivel, cu hramul „Sf. M. Mc. Pantelimon” de către PS Anatolii, Episcop de Cahul şi Comrat şi Ieromonahul Pantelimon a fost ridicat în san de Egumen. Tot în anul 2005 a fost început lucrările construcţiei spaţiului locativ în număr de 22 chilii şi gardul mănăstirii.

La 5 septembrie 2005, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, Egumenul Pantelimon a fost ridicat în rangul de Arhimandrit pentru munca sârguincioasă. Lucările mănăstirii „Sf. M.Mc. Gheorghe”, au fost susţinute de Arhimandritul Petru Musteaţă şi conducătorii raionului şi a oraşului.

La 9 ianuarie 2007 a fost sfinţită biserica de la primul nivel, cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe” după o reparaţie capitală, de către PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.

Din anul 2007 şi până în prezent Duminicile şi sărbătorile se săvârşesc două sfintel liturghii, la ora 6 dimineaţa, în biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe”, primul nivel; a doua sfintă liturghie, în biserica „Sf. M. Mc. Pantelimon”, al doilea nivel, la ora 730.

În primăvarea anului 2007, s-a început construcţia bisericii trapeze cu două niveluri: la primul nivel – stăreţia şi la al doilea nivel – biserica trapeză, cu hramul în cinstea Maicii Domnului, sporitoarea grânelor.

În vara anului 2008 s-a finisat construcţia blocului locativ cu 22 de chilii şi a fost sfinţit de către ÎPS Mitropolit Vladimir, Duhovnicul Arhimandritul Pantelimon fiind decorat cu dreptul de a sluji cu Uşile Împărăteşti deschisă până la „Tatăl nostru…” şi monahinea Varvara a fost numită stareţa acestei mănăstiri.

În acelaşi an în luna octombrie, mănăstirea a fost înregistrată la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Ruse din Moscova.

În anul 2010 la 6 mai, de hramul mănăstirii a fost oficiată sfânta liturghie în cinstea jubileului de 10 ani a activităţii sfântului locaş cu un sobor de preoţi, trei ierarhi în frunte cu ÎPS Vldimir, PS Sava, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari, PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.

În aceeaşi zi, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, în legătură cu sănătatea şubredă a streţei, monahinea Varvara, a fost numită în funcţie de stareţă, monahinea Elizaveta Gliga. La această sfântă liturghie au participat conducătorii oraşului şi raionului, întemeitorii şi ctitorii mănăstirii şi mulţi creştini veniţi din alte locuri. Tot în aceeaşi zi, înainte de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, a fost sfinţită temelia de construcţie a viitoarei biserici „Întâmpinarea Domnului” din oraşul Ungheni, cartierul Tinereţii, de către PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.  Tot în acest an, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, a început construţia bisericii „Acoperemântul Maicii Domnului” de ctitorii mănăstirii Hasnaş Vladimir şi Verginia, care a fost finisate lucrările în 2011 şi a fost sfinţită de PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni. Aceşti ctitori au fost decoraţi de PS Episcop Petru cu ordinul „Cnz. Daniel al Moscovei” şi „Cuvioasa Parascheva” gr. II. Acest Sfânt locaş din dorinţa ctitorilor a fost donată sub oblăduirea mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe”, unde se săvârşesc Sfintele Liturghii zilnic.

La 4 septembrie 2011, cu binecuvântarea PS Episcop Petru, stareţa monahinea Elizabeta a fost ridicată în rangul de Egumenă.

În 2012, cu binecuvântarea Episcopului locului s-a început construcţia clopotniţei la biserica „Întâmpinarea Domnului” de către ctitorii Dosca Ilarion şi Maria. Clopotniţa a fost sfinţită de PS Petru la 25 noiembrie 2012.

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi a primarului oraşului Ungheni, Dlui Alexandru Ambros, Ilarion şi Maria Dosca, Vladimir şi Verginia Hasnaş, Valeriu şi Lidia Caliga, Maria Buruiană şi alţi ctitori, la 30 august 2013 au fost terminate lucrările de construcţie a bisericii „Întâmpinarea Domnului”.

La 11 septembrie 2013 a fost sfinţită Sfânta Masă de către PS Petru, Episcop de Ungeni şi Nisporeni.

La 19 septembrie 2013, a fost sfinţită biserica „Întâmpinarea Domnului” cu un sobor de peste 50 de preoţi în ÎPS Vladimir.

La toate aceste aşezăminte şi locaşuri sfinte, autorul proiectelor şi răspunzătorul a toată construcţia este Duhovnicul Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Arhimandritul Pantelimon.

2.     Bisericile Mănăstirii

Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

·        Biserica de la primul nivel a complexului monastic

·        Biserica Sfântul Mare Mucenic Pantelimon

·        Biserica trapeză în cinstea Maicii Domnului Sporitoare a  grânelor

·        Biserica Întâmpinarea Domnului

·        Biserica Acoperemântul Maicii Domnului

·        3 clopotnițe

3.      Personalul Mănăstirii

  În iulie 2014  în mănăstire se aflau:

·     schimonahii – 1

·     monahii – 8

·     ascultătoare – 4

·     preoţi –7

·     protodiaconi – 2

·     diaconi – 1

·     cântăreți – 12

     Clerul slujitor al mănăstirii:

7 preoţi

2 protodiaconi

1 diacon

4.         Graficul slujbelor

  Programul liturgic zilnic :

             4.00 – deşteptarea;

             5.00 – începutul slujbelor de dimineaţă (miezonoptica,  pravila Sfântului Serafim de la Sarov cu 400 de închinăciuni, acatistul icoanei Maicii Domnului de la Hârbovăț, acatistul Sfântului Serafim de la Sarov, acatistul zilei,         ceasurile 3, 6 şi Sf. Liturghie);

             10.00 – prima masă;

             10.30 – ascultări;

             15.00 – a doua masă;

             17.00 (vara) 16.00 (iarna)– începutul slujbelor de seară (ceasul 9, Vecernia,         Utrenia, ceasul 1)

             19.30 – Pavecerniţa Mică unită cu Canonul Maicii Domnului ;

Luni

După Sfânta Liturghie, Sfințirea cea mică a apei

Miercuri           

09.00Taina Spovedaniei

09.30 – Taina Sfîntului Maslu      

În Duminici şi Sărbători

05.00 – rugaciunile dimineţii
05.30 – ceasurile 3 și 6
06.00 – Liturghia de dimineață (prima)
07.30 – ceasurile 3 şi 6
08.00 – Acatistul zilei sau în cinstea sfântului
09.00
 – Sfânta Liturghie (a doua)

10.30  – Te Deum de mulțumire

·            În mănăstire se citeşte zilnic Psaltirea Proorocului David neincetat.

·        Rugăciunile  de seară şi dimineaţa se citesc  de obște în biserică.

PROGRAMUL DE SLUJBĂ

pentru Săptămînă Întîia a Postului Mare -2013

Luni, Marţi , Miercuri şi Joi
00.00 –  miezonoptica, 400 de închinăciuni și psaltirea

06.00 –  utrenia cu ceasul I ceasurile  III şi VI, obedniţa, ceasul IX vecernia, litia      pentru răposaţi.

 17.00 –  Pavecerniţa Mare şi Canonul cel Mare a Sf. Andrei Criteanul.

Vineri                                                   
00.00 –  miezonoptica, 400 de închinăciuni și psaltirea

06.00 –  utrenia cu ceasul I ceasurile  III şi VI,  obedniţa, ceasul IX vecernia cu Liturghia Sf. Grigore. Canonul Sf. Teodor cu Sfinţirea Colivei.
18.00 –  Pavecernița Mare, Utrenia cu ceasul I

Sîmbătă
00.00 –  miezonoptica, 400 de închinăciuni și psaltirea

07.30 – ceasurile I, III şi VI, Liturghia Sf. Ioan, spovedania pt mireni,.

16.00 – ceasul IX, vecernia mare, utrenia, ceasul I.

Duminică
05.00 –  miezonoptica cu Rugăciunea de dimineață, Paraclisul Maicii Domnului

07.30 – Canonul pentru Împărtăşanie, ceasurile III şi VI,

09.00 – Liturghia Sf. Vasile. spovedania pt mireni , Te-Deum la triumful Ortodoxiei

16.00 –  ceasul IX, vecernia și Utrenia cu Ceasul I

SFINȚENII:

În Mănăstirea Sf. M. Mc. Gheorghe se păstrează :

·        moaștele Preacuviosului Părinte Serafim de la Sarov,

·        Sf. M. Mc. Gheorghe

·        Sf. M. Mc. Pantelimon

·        Preacuvioasele Maici de la Diveevo

AVEREA Mănăstirii

• 5 ha pamânt arabil;

Schituri – 0