MĂNĂSTIREA „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”, S. RĂCIULA

Mănăstirea Răciula

Mănăstirea de maici cu hramul ″ Naşterea Maicii Domnului″

Stareţa mănăstirii – egumena Eustafia  (Rotaru)

Adresa:  Mănăstirea ″ Naşterea Maicii Domnului″

               s.Răciula, r-n. Călăraşi

               Republica Moldova

               MD-4434

Telefon:  fix  0(244)64-256

Traseu:  Mănăstirea Răciula este situată la 56 km NV de capital Chișinău și la 10 km de oraşul Călărași.

1.                Scurt istoric al Mănăstirii Răciula

Data întemeierii se referă la anul 1798, cînd un grup de preoți și răzeși, pe moșia satului Nișcani, în poiana Răciula, au întemeiat un schit pentru călugări.

În timpul puterii sovietice mănăstirea a fost închisă timp de 30 de ani, dar în 1989 și-a reluat cursul vieții monahale.

Mănăstirea a fost întemeiată la sfîrșitul secolului XVIII. Primul stareț al schitului a fost ieromonahul Irineu. Viața monahală în schit era ideoritmic. De asemenea documentele atestă că la început acest schit avea o biserică cu hramul Nașterea Maicii Domnului, construită împreună cu clopotnița pe la anul 1799 din nuiele, tencuită cu lut și acoperită cu stuf.

Cu binecuvîntarea Mitropolitului Veniamin, în 1811 călugării au fost transferați la mănăstirea Țigănești, iar schitul a fost reorganizat în schit de călugărițe, aduse de la schitul Mana, de pe lîngă Mănăstirea Curchi, din județul Orhei. Prima stareță a fost monahia Anisia.

Pe vremea cîrmuirii stareței Olimpiada, în anul 1822, în schit a fost zidită a doua biserică, biserică de iarnă cu hramul Sfîntului Nicolae.

În anul 1845 maica stareță Eufrosenia, cu ajutorul ctitorilor, pe un loc nou, a construit biserica de vară din piatră, acoperită cu tablă.

În anul 1878, în schit a fost deschisă o școală primară pentru orfanele din familiile clericilor. Mai tîrziu, în anul 1903 a fost organizat un azil pentru acești copii, iar la 1938, Episcopia Chișinăului a înființat un orfelinat eparhial pentru 30 fetițe orfane de la vărsta de 7-9 ani.

În anii 1907- 1910, pe timpul stăreției egumenei Eugenia, a fost rezidită biserica de vară, fiind clădită din piatră și acoperită cu tablă de zinc.

La 1 iulie 1959, după o confruntare violentă de zece zile și zece nopți, cinci sute de milițieni și soldați, conduși de autoritățile sovieto-comuniste, au închis mănăstirea, chiar dacă viețuitoarele mănăstirii și oamenii din sate au opus rezistență. A fost împușcat pe teritoriul mănăstirii, tocmai în fața răstignirii, locuitorul satului Răciula – Simion David, iar Ilarion Mocreac, Dionisie Daniță și Gheorghe Porcaru au fost grav răniți. Opt persoane tinere au fost condamnate la diferite termene de detenție numai pentru aceea că băteau clopotele ziua împrejur. Acești creștini sunt pomeniți zilnic la Sfintele Liturghii. Turla bisericii a fost demolată. Biserica de vară a fost transformată în club, iar biserica de iarnă – în sală sportivă.

În anul 1989, cu binecuvîntarea Chiriarhului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Serapion, s-a început restaurarea complexului monastic. Iar în 1990, mănăstirea a fost reînregistrată oficial.

La propunerea soborului mănăstiresc, cu binecuvîntarea Î.P.S. Serapion, preacuvioasa egumenă Eustafia a fost numită stareță, care-și onorează misiunea și astăzi.

2.    Bisericile Mănăstirii Răciula

Pe teritoriul mănăstirii se află două biserici:

-Biserica de vară cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”

-Biserica de iarnă cu hramul „Sfîntului Ierarh Nicolae”.

3.    Personalul Mănăstirii Răciula

Personalul mănăstirii numără 75 de viețuitori:

Egumenie – 1

Arhimandrit – 1

Ieromonahi – 2

Monahii – 26

Ascultătoare – 45

SFINŢENII

 Sunt păstrate cu sfințenie părticelele Sfintelor Moaște ale cincizecișicinci de sfinți, icoana cu părticica Moaștelor Sf. Mare Mucenic Eustafie, deasemenea de mare valoare este și epitaful vechi reîntors mănăstirii la redeschidere de către arhimandritul Iosif Gargalâc.

4.    Graficul slujbelor

4:20 – Rugăciunile dimineții, miezonoptica, acatistul, ceasul 3 și 6, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

Apoi începe ascultarea, de la orele 9:00 pînă la 16:00.

16:20 – Vecernia, Pavecernița, Utrenia, Ceasul 1.

Masa este de trei ori, la orele 9:00, 14:00 și 19:00. Se citește Psaltirea neadormită.

Duminica și zilele de sărbătoare

7:00- Rugăciunile dimineții, miezonoptica, acatistul, ceasul 3 și 6, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

În fiecare seară merge pravila de obște în biserică. Stingerea este la orele 22:00.

AVEREA Mănăstirii

Mănăstirea dispune de 5 ha pământ în folosință, dintre care 2 ha vie, 3 ha arabil și 5ha de pământ în proprietate privată unde se află toată gospodăria mănăstirii.