MĂNĂSTIREA „MAICA DOMNULUI BUCURIA TUTUROR SCÂRBIŢILOR”, VEVERIȚA

MANASTIREA  VEVERITA

Mănăstirea de călugări cu hramul “ Icoana   Maicii  Domnului

,,Bucuria Tuturor  Scîrbiţilor””

Stareţul mănăstirii – Egumenul Spiridon (Jalbă)

Adresa:  Mănăstirea ″ Sfînta Treime″

               s.Veveriţa, r-n. Ungheni

               Republica Moldova

Telefon:   069353388 .

Traseu:    Mănăstirea Veveriţa este numită după numele satului cu acelasi nume, situat la doar 1,5 km de traseul Chişinău – Ungheni şi la 2 km de la calea ferată. Este foarte accesibil de ajuns atît cu transportul auto cît şi cel feroviar.

1.     Scurt istoric al Mănăstirii Veveriţa

Mănăstirea a fost întemeiată în anul 1923, egumen fiind arhim. Genadie. În 1925 s-a sfinţit Biserica cu hramul în cinstea Adormirii Maicii Domnului. A activat pîna în 1945 , cind sub presiunea regimului de atunci a fost închisă, iar o parte din monahi au fostîmpuşcaţi , alţii au plecat în alte mănăstiri, si doar 2 au rămas în sat.

Pînă la redeschidere ea a servit ca depozit, club, şi tabără de  odihna pentru copii. În 1993 renaşte din ruini cu purtarea de grijă a stareţului de atunci – egumenul Matei. Din cauza fisurilor masive din zidurile vechii biserici, ea nu a mai putut fi renovata ,astfel încît s-a pus temelia altui corpus care includea atît biserica cît şi chiliile fraţilor şi trapeza.

În anul 2006 în urma decesului stareţului, prin decretul I.P.S. mitropolit Vladimir, egumen al mănăstirii  a fost întărit actualul stareţ – arhimandritul Spiridon.

Pe teritoriu activează o singură biserică cu hramul “ Icoana Maicii Domnului Bucuria Tuturor Scîrbiţilor”.

      Pe  teritoriul  mănăstirii  sunt  două  răstigniri:  din piatră şi  din  lemn și  o fîntînă. La  intrarea  în  mănăstire   se  află o  construcţie  care  serveşte  ca  porţi  de  intrare, în  3  niveluri în  formă  de  clopotniţă.

2.     Personalul Mănăstirii Veveriţa

     Clerul slujitor al mănăstirii:

La moment  locasul  numără  10   locuitori:

  – egumenul,

  -1 ieromonah ,

-1 preot de  mir,

-1 ierodiacon,

-4 monahi,

-2 ascultători.

3.     Graficul slujbelor

  Programul liturgic zilnic :

             6.30 – rugăciunile de dimineaţă, miezonoptica,  acatistul „ Icoana Maicii  Domnului  Bucuria  Tuturor  Scîrbiților „

              Se  cîntă  acatistul  Maicii  Domnului,  a  hramului  și acatistul  „Sf. M. Mc.  Mina”.

 Duminica şi zilele de sărbătoare:

8.00  rugăciunile  dimineții , miezonoptica , acatistul  Maicii   Domnului,  ceasurile , Sfînta  și  Dumnezeiasca  Liturghie.

17.00 – vecernia, utrenia.

4. Averea Mănăstirii

      Mănăstirea  are  o  suprafaţă  de  5  ha : 2 ha pădure  în  folosință  şi  3  ha pămînt  de  construcție; altele 5 ha pămînt  agricol în folosință şi 3 ha teren  agricol  proprietate  privată.