Mănăstirea Hâncu cu hramul în cinstea Sfintei Cuvioasei Parascheva

Mănăstirea Hîncu

Mănăstirea de maici cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva”

Stareţa mănăstirii :   Egumenia PARASCHEVA (Cazacu)

Adresa:  Mănăstirea „Sf. Cuv. Parascheva”

               r-nul Nisporeni, s. Bursuc

               Republica Moldova

               MD-6400

E- mail    m_hincu@mail.ru

Telefon/fax:  0 264 93 008

                      0 691 40 149 – Maica Stareţă;

Traseu:  Mănăstirea Hîncu este situată într-o zonă de codru, la izvorul rîului Cogîlnic în raionul Nisporeni, la aproximativ 25 km distanţă de or. Chișinău.

1.     Scurt istoric al Mănăstirii Hîncu

La poalele codrilor falnici, pe un loc liniştit şi pitoresc, cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu, în anul 1678 şi-a început activitatea divină un locaş sfânt, purtând numele ocrotitoarei Moldovei – Sf. Cuv. Parascheva. El a fost înfiinţat de boierul moldovean, marele stolnic Mihalcea Hâncu.

Există multe legende despre enigmaticul loc. Însă cea mai plauzibilă versiune a legendei ne relatează urmatoarele:

Hancu, avînd nevoie de o armată cît mai mare pentru a-l detrona pe domnul Gheorghe Duca, a primit ajutor de la o rudă de-a sa serdarul Apostol Durac, iar mai apoi si de la cleherul Constantin Sorocean, caruia îi promisese mîina fiicei sale.

 Apropiindu-se ziua casatoriei, Elena Hâncu a refuzat să se mărite cu aliatul tatălui său, fugind de la casa parintească şi ascunzîndu-se în padurea de lîngă conacul boieresc. Slugile boierului, care au fost însărcinate să o caute au găsit-o într-o peşteră, în care aceasta a petrecut toată iarna. Auzind această veste, tatăl ei  stolnicul Mihalcea Hancu, a venit la ea rugînd-o să iasă din pesteră. Fiica a acceptat, doar cu condiţia, că va ieşi numai după ce va auzi dangătul clopotelor unei biserici. Atunci Mihalcea Hâncu, a dat poruncă să se construiască o biserică, ulterior, unde fiica sa şi-a închinat viaţa în slujirea Domnului. Biserica a fost întemeiată pe locul numit de localnici Vlamnic. Vlamnicul reprezintă o poiană înconjurată cu păduri dese de fag şi stejar, acoperită cu iarbă mare, lângă izvorul Cogâlnicului. Astfel, mănăstirea Vlamnicul cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva”, primordial a fost întemeiată ca schit de maici, unde slujeau: maica Stareţă – monahia Parascheva, fiica lui Mihalcea Hâncu, un duhovnic care slujea Sfintele Liturghii, câteva maici, iar în posesie biserica avea 1040 desetine de pământ dăruite de tatăl său. Aşadar, Mihalcea Hâncu devine primul ctitor al Mănăstirii Hâncu.

Iniţial manastirea Hâncu, cu hramul Preacuvioasei Parascheva, a fost intemeiată ca schit de maici, avînd si un duhovnic.

In anul 1715 domnitorul Nicolae Mavrocordat a inchinat acest schit Patriarhiei din Alexandria, dar peste un an, Mihai Racoviţă anulează această decizie.

In anul 1784 stareţul mănăstirii Egumenul Varlaam al II-lea construieşte o biserică din lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnul” şi cîteva chilii pentru călugări.

Un eveniment de cotitură în istoria Mănăstirii Hâncu este legat de  anul 1816 cînd, din cauza creşterii numărului de vieţuitori, prin hotarîrea Mitropolitului Chişinăului şi al Hotinului Gavriil Bănulescu-Bodoni, Schitul Hâncu devine Mănăstire.

       Mănăstirea Hancu este prima aşezare monahală din Basarabia unde prin 1820-1822 s-a introdus viaţa de obşte.

        La sfîrşitul anilor 60 ai sec.  XVIII urmaşul lui Mihalcea Hâncu, Lupul Hâncu, îl roagă pe ieromonahul Varlaam de la mănăstirea de călugăriVărzăreşti să se ocupe de schitul părăsit.

      Ieromonahul Varlaam între anii 1870-1872 împreună cu cîţiva monahi împodobesc împrejurimile schitului cu grădini şi livezi, repară chiliile şi schitul în întregime, cu sprijinul şi aportul financiar al boierului Lupu Hâncu, care mai construieste şi o biserică nouă.

     În anul 1884 pe lîngă Mănăstirea Hîncu a fost creată o şcoală cu orfelinat. La începutul sec.  XX  în clopotniţa bisericii de vară” Sfanta Cuv. Parascheva” s-au instalat 10 clopote.

    În luna septembrie anul 1949 au început să fie închise unele mănăstiri din Moldova, printre care şi Mănăstirea Hâncu.

Din mila lui Dumnezeu, pe data de 10 septembrie anul 1992, după o perioadă de 43 de ani în care a fost inchisă, Manastirea Hâncu îşi reîncepe activitatea.

·                                                Numărul de locuitori – 75

2.     Bisericile Mănăstirii Hîncu

 -biserica de vară cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva”

 -biserica de iarnă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

 Catedrala în cinstea „Sf. Ap. Petru şi Pavel” cu 2 nivele:

    I  nivel cu hramul „Sf. M. Mc. Panteleimon”;

    II nivel cuprinde 3 altare:

-„Sf. Ap. Petru şi Pavel”,

– în cinstea icoanei „Maicii Domnului Potoleşte întristarea mea”,

-„Sf. Ierh. Vasile cel Mare”.

SFINŢENII

Mănăstirea posedă următoarele sfinţenii: cîte o părticică din moaştele „Sf. Cuv. Parascheva”, „Sf. M. Mc. Panteleimon”, sfinţilor cuvioşilor părinţi de la Lavra Peşterilor, o părticică din lemnul pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos.

3.     Graficul slujbelor

700 – Rugăciunile dimineţii;

–    Miezunoptica;

–    Acatistul zilei sau la comandă;

–    Ceasul 3, 6;

–    Sfînta Liturghie.

      1700 – Ceasul 9;

–    Vecernia;

–    Utrenia;

–    Ceasul 1;

2030 – Pravila călugărească;

În fiecare joi la orele 2100 se săvîrşeşte Taina sfîntului Maslu.

·        Mănăstirea are sub patronaj casa de copii orfani „Preafericitul Iosif” cu sediul în or. Chişinău, str. Onisfor Ghibu 4/2. Directorul casei de copii PS  Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.

Pentru mai multe detalii accesați site-ul mănăstirii: www.manastireahincu.md