Catedrala Episcopală în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăţ la etapa a treia de Construcţii

Din negura timpurilor, poporul nostru binecredincios a adus laudă lui Dumnezeu înălţând faimoase biserici şi mănăstiri în cinstea sfinţilor, prin care s-a proslăvit numele Său. Fie că erau vremuri de pace şi belşug, fie că erau de restrişte şi război, înaintaşii noştri zideau sfintele lăcaşe cu dragoste şi nădejde întru Cel de Sus.
Astfel şi Eparhia de Ungheni şi Nisporeni, întru slava lui Dumnezeu şi întru continuarea frumoasei tradiţii strămoşeşti, a iniţiat construcţia complexului Catedralei Episcopale „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăţ” în oraşul Ungheni, care se doreşte a fi încă o perlă la cununa Ortodoxiei din Ţara noastră, precum şi un loc de căpătare a liniştii şi împăcării sufleteşti.
Deci la data de 6 decembrie 2014, cînd Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Binecredincios Mare Kneaz Alexandru Nevski, după oficierea Slujbei Praznicale, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni înconjurat de un sobor impunător de preoţi şi diaconi a citit rugăciunea la începutul lucrărilor de construcţie, stropind cu Apă Sfinţită locul viitoarei Catedrale.
De atunci pînă la data de 25 martie cu stăruinţa Preasfinţiei Sale sa lucrat intens la Groapa de Fundaţie şi Patul Egalizator, ca în prezent să ne bucurăm de finalizarea instalării armaturii pentru Plita de Fundaţie la care au mers 60 de tone de armatură. Cerem şi în continuare sfintele rugăciuni şi ajutorul oamenilor de bună credinţă ca lucrările de construcţie a Catedralei să fie aduse la bun sfîrşit.
Iar pentru a duce la bun sfârşit această binecuvântată iniţiativă, Direcţia Eparhială Ungheni, lansează apel la bunăvoinţa şi generozitatea tuturor oamenilor de bună credinţă, care pot şi îşi doresc să contribuie, conform posibilităţilor, la edificarea Complexului Catedralei Episcopale.
Or, jertfa făcută spre ridicarea Casei lui Dumnezeu este o frumoasă şi hotărâtă mărturisire de credinţă, a cărei ecou va dăinui peste veacuri, în eternitate. Unindu-ne forţele în spiritul credinţei ortodoxe şi punând mână de la mână, cu dragoste, dăruire şi nădejde, vom reuşi să ducem la bun sfârşit această frumoasă iniţiativă şi să contribuim astfel împreună la întărirea şi proslăvirea credinţei strămoşeşti pe meleagurile natale.
Aşa să ne ajute Prea Milostivul Dumnezeu.

Rechizitele bancare se anexează:
Episcopia de Ungheni şi Nisporeni
c/f 34214954
c/b 225144698 (lei, dolari, euro)
MOYDMD2X346
BC “Moldindconbanc” S.A. filiala Ungheni