Binecuvîntarea Maicii Domnului – Catedrala Episcopală În Cinstea ,,Icoanei Maicii Domnului făcătoare de Minuni de la Hîrbovăţ”

Cu binecuvîntarea Presfinţitului PETRU, s-a început construcţia complexului Catedralei Episcopale „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăţ” şi a Sediului Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni în oraşul Ungheni. Au fost începute lucrările de construcţie a primului element din Complex – a Catedralei Episcopale cu Hramul – „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăţ”.
Catedrala Episcopală în cinstea ,,Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăţ” – bogăţie naţională, este unica cu acest hram în Republica Moldova, este o cinste deosebită şi o mulţumire Maicii Domnului pentru mila şi mijlocirea Sa pentru poporul binecredincios moldav în faţa Atotţiitorului. Această măreaţă Catedrală va avea două Altare laterale care vor fi zidite în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe şi a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Îndemnăm toţi credincioşii,
care aveţi dragoste faţă de Biserică, faţă de Dumnezeu şi faţă de Maica Domnului,
să susţineţi construcţia catedralei în cinstea Maicii Domnului.

Donatii benevole pentru construcţia Catedralei Episcopale „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăţ”, din or. Ungheni, str. Naţională, 8

Rechizitele noastre:
Episcopia de Ungheni si Nisporeni Cod fiscal: 34214954
Cont bancar: 2251746224
codul bancii: MOLDMD2X346
BC „Moldindconbanc” SA filiala Ungheni

Atotmilostivul Dumnezeu să Vă răsplătească din bogata lui milă!