Preafericitul Patriarh KIRIL al Moscovei şi al Întregii Rusii la 70 ani de viață

Duminică, 20 noiembrie 2016, în Catedrala Patriarhală „Hristos Mîntuitorul” din Moscova, a avut loc Liturghia Praznicală, prilejuită de împlinirea a 70 ani de viață a Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse, Preafericitul Patriarh KIRIL.

La acest frumos eveniment a luat parte și Chriarhul nostru, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, care a adresat un cuvînt de felicitare Sanctității Sale, atît din partea sa personală cît și din partea întregii Eparhii.

Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii (în lume: Vladimir Mihailovici Gundeaev) s-a născut în data de 20 noiembrie anul 1946 în oraşul Leningrad.

Tatăl său – Mihail Vasilievici Gundeaev a fost preot, a trecut la cele veşnice în anul 1974. Mama – Raisa Vladimirovna Gundeaeva a fost profesoară de limbă germană, în ultimii ani s-a îndeletnicit cu gospodăria, a trecut la cele veşnice în anul 1984.

Fratele mai mare – Protoiereul Nicolae Gundeaev, a fost profesor al Academiei Teologice Ortodoxe din Sankt-Petersburg şi în acelaşi timp paroh al catadralei «Schimbarea la Faţă» din Sankt-Petersburg. Bunicul – Iereul Vasilii Stepanovici Gundeaev a fost deţinut în lagărul de la Soloveţ pentru desfăşurarea activităţii bisericeşti şi pentru că s-a luptat împotriva mişcării ”înnoitorilor” din anii 1920, 1930, 1940 ai secolului ХХ-lea, fiind în repetate rânduri întemniţat şi deportat.

După ce termină clasa 8-a, înainte de a absolvi Şcoala Medie, elevul Vladimir Gundeaev a fost angajat ca membru al Expediţiei Geologice Complexe a Direcţiei Geologice de Nord-Vest din Leningrad, lucrând aici între 1962-1965 în calitate de tehnician cartograf, îmbinând astfel munca cu continuarea studiilor preuniversitare.

După ce absolveşte Şcoala Medie în anul 1965, este admis la Seminarul Teologic Ortodox din Leningrad, iar mai apoi la Academia Teologică Ortodoxă de aici pe care o absolveşte în anul 1970.

În data de 3 aprilie 1969 este tuns în monahism de către mitropolitul Nicodim (Rotov) de Leningrad  şi Novgorod primind numele de Kiril. Tot de același mitropolit în data de 7 аprilie este hirotonit în treapta de ierodiacon, iar în data de 1 iunie – de ieromonah de acelaşi mitropolit.

În anul 1970 obţine titlul de Magistru în Teologie al Academiei Teologice Ortodoxe din Leningrad.

Din anul 1970 până în anul 1971 este profesor de Teologie Dogmatică şi ajutor al Inspectorului General al Şcolilor Teologice din or. Leningrad; în acelaşi timp este şi secretar personal al Înalt Prea Sfinţitului Nicodim mitropolit de Leningrad şi Novgorod şi diriginte al unei clase de seminar de anul întâi.

În data de 12 septembrie 1971 a fost ridicat în treapta de arhimandrit.

Între anii 1971-1974 a reprezentat Patriarhia Moscovei la Consiliul Mondial al Bisericilor de la Geneva.

Din data de 26 decembrie 1974 până în data de 26 decembrie 1984  — a îndeplinit funcţia de Rector al Academiei Teologice şi al Seminarului Teologic Ortodox din Leningrad. Între anii 1974-1984  — a fost conferenţiar al catedrei de patrologie a aceleiaşi Academii Teologice.

În data de 14 martie 1976 a fost hirotonit în treapta de episcop de Vîborg. În data de 2 septembrie 1977 a fost ridicat în treapta de arhiepiscop.

Din data de 26 decembrie 1984 este numit ca arhiepiscop de Smolensk şi Veazemsk.

Din anul 1986 devine oblăduitor al parohiilor din regiunea Kaliningrad.

În anul 1988 este ales şi numit în postul vacant de arhiepiscop de Smolensk şi Kaliningrad.

Din data de 13 noiembrie 1989 până în anul 2009 — Preşedinte al Departamentului Relaţii Externe  (din august 2000 — Departamentul Relaţiilor Externe Bisericești), membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.

În data de 25 februarie 1991 este ridicat în treapta de mitropolit.

Din data de 27 ianuarie 2009, sinodul local al Bisericii Ortodoxe Ruse l-a ales pe mitropolitul Kiril ca Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii. Intronizarea Preafericitului Patriarh Kiril a avut loc în data de 01 februarie 2009.

Întîistătorii Bisericilor Ortodoxe care participă la festivitățile prilejuite Patriarhului:

 • Patriarhul Alexandriei TEODOR;
 • Patriarhul Ierusalimului TEOPHIL;
 • Patriarhul Georgiei ILIE al II-a;
 • Patriarhul Serbiei IRINEU;
 • Arhiepiscopul Ciprului HRISOSTOM;
 • Arhiepiscopul Albaniei ANASTASIE;
 • Mitropolitul Varșovei și al Întregii Polonii SAVA;
 • Mitropolitul Cehiei și Slovaciei ROSTISLAV;
 • Mitropolit al Întregii Americi și al Canadei TIHON.

Preafericitul Patriarh Kiril a săvîrșit 168 de vizite în 87 eparhii, a înființat 57 mitropolii, 134 eparhii, a oficiat 109 hirotonii în treapta de episcop (fiind patriarh – anul 2009 – 5; 2010 – 9; 2011 – 31; 2012 – 42; 2013 – 22; 2014 – 18; 2015 – 22; 2016 – 2; datele de la 01 februarie 2016).

În anul 2015 Patriarhul a oficiat 210 slujbe (au fost sfințite 23 biserici), în anul 2014 – 214 slujbe (au fost sfințite 17 biserici), în anul 2013 – 213 slujbe (au fost sfințite 36 biserici).

Patriarhul Kiril a înființat:

 • Adunarea Intersobornicească (2009);
 • Departamentul Sinodal pentru slujirea în penitenciare (2010);
 • Departamentul Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și masss-media (2009, 2016);
 • Comitetul Sinodal pentru cooperarea cu căzăcimea (2010);
 • Consiliul Patriarhal pentru Cultură (2010);
 • Consiliul Superior al Bisericii Ortodoxe Ruse (2011);
 • Comisia Patriarhală pentru familie şi protecţia mamei şi copilului (2012);

Consiliul bisericesc-obștesc pe lângă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii pentru înveșnicirea memoriei noilor mucenici și mărturisitori ai Bisericii Orotdoxe Ruse (2012).