Activităţi prilejuite de zilele jubiliere a Bibliotecii Publice ,,D. Cantemir”, or. Ungheni

În aceste zile Biblioteca Publică ,,Dimitrie Cantemir”, or. Ungheni, este îmbrăcată în straie de sărbătoare, întru cît îşi celebrează 70 ani de la întemeiere. Astfel luni 7 noiembri, a avut loc festivitatea de deschidere a zilelor dedicate jubileului bibliotecii. Întru cît Episcopia de Ungheni şi Nisporeni se află într-o frumoasă colaborare cu instituţia menţionată, prot. Ştefan RÎMBU, preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii Culturale, cu binecuvîntarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni a fost prezent pe 7 noiembrie, la festivitatea de deschidere. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai instituţiilor de cultură şi educaţie. Printre cei prezenţi menţionăm pe acadimiceanul Vasile ȘOIMARU, dn-a Maria BOLOTOVICI, Șefa Secției Cultură și Turism a raionului  Ungheni, dn-l Ion HAREA, Șef al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, istoricul şi muzeograful Iurie CUJBĂ.

În cadrul festivităţii, copii de la grădinița ,,Steluța”, or. Ungheni, au prezentat un număr de creaţie artistică. Tot în cadrul acestei festivităţi a fost lansată o expoziţie fotografică intitulată ,,Plai mirific unghenean” a dn-lui Vasile Şoimaru, cu poze din fostul Judeţ Ungheni. De asemenea a fost lansat de dn-a Elena Struc studiului bibliografic,  ,,Cartea în competiție cu timpul.”

În cuvîntul oferit, prot. Ştefan a adus din partea Preasfinţitului PETRU, mesajul de felicitare, dar şi de apreciere pentru activităţile întreprinse de bibliotecă pe tărîmul cultural, exprimînd totodată şi sentimentul de gratitudine pentru bunăvoinţa de a colabora şi mai departe, ca şi pînă acum, cu Episcopia de Ungheni şi Nisporeni. De asemenea a menţionat rolul şi importanţa bibliotecii atît pentru fiecare om în parte, cît şi pentru întreaga societate. Cu ocazie  jubilierii, prot. Ştefan a dăruit bibliotecii un set de 10 cărţi cu conţinut religios.

A doua zi, marţi 8 noiembrie, în a doua jumătate a zile, în incinta bibliotecii menţionate, în contextul zilelor jubiliare, a avut loc un recital poetic, susţint de 3  scriitori din Braşov (Romînia), Adrian Munteanu, Cătălin Stanciu şi Laurenţiu-Ciprian Tudor, la care au fost prezenţi spectatori de diferite vîrste. De asemenea şi la acest eveniment cultural, cu binecuvîntarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni, a fost prezent şi prot. Ştefan RÎMBU. După recitalul excepţional al poeţilor braşoveni,  care a fost moderat de dn-a Ala MUTILICĂ, prot. Ştefan RÎMBU a recitat cîteva  poezii din creaţie proprie.

Administraţia bibliotecii a mulţumit Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, pentru mesajul de felicitare şi apreciere, pentru cărţile oferite în dar, cît şi pentru faptul că este receptivă şi dă curs invitaţiilor şi iniţiativelor de conlucrare pe tărîmul cultural.