Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat protopopului circumscripției Ungheni Preacucernicului Protoiereu, Bartolomeu TURTUREANU, cu ocazia sărbătoririi sfîntului ocrotitor

Preacucernice Părinte Protopop,

Prăznuirea Sfîntului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul ceresc al Preacucerniciei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți spre binele şi buna orînduire a activităților Bisericești și celor extrabisericești din cuprinsul Protopopiatului Ungheni.

Fie ca smerenia, ascultarea și înțeleapta propovăduire pe care a avut-o Sfîntul Apostol Bartolomeu în propovăduirea evagheliei lui  Hristos, să Vă însoțească mereu în rodnica activitate pe care o desfășurați în cadrul Protopopiatului, iar Mîntuitorul Hristos, să Vă acopere cu binecuvîntarea și harul Său Dumnezeiesc!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacucernice Părinte!

+PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni