Liturghia Arhierească neîncetată

Prin Liturghia Arhierească neîncetată înţelegem atât Liturghia cerească şi Arhierească, săvârşită de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, „Arhiereul Cel veşnic”, de-a pururi în ceruri şi pe pământ, la Care slujesc împreună toate puterile cereşti şi cetele îngereşti şi toţi sfnţii, cât şi Liturghia Arhierească de pe pământ ca miez, centru şi inimă a întregii slujiri arhiereşti a oricărui arhiereu sau episcop, ierarh în Biserica lui Hristos. Orice episcop sau arhiereu este hirotonit în cadrul unei Sfinte şi dumnezeieşti Liturghii Arhiereşti şi toate Sfintele Liturghii la care el slujeşte de la hirotonie până la sfârşitul vieţii, nu sunt decât Liturghii Arhiereşti, în Duminici, praznice şi sărbători. Prin Liturghia Arhierească pe care o săvârşeşte, în Catedrală, mănăstiri sau biserici, episcopul sau arhiereul se integrează şi se conectează, împreună cu întregul sobor de preoţi şi de diaconi şi cu toţi credincioşii, la Liturghia cerească sau Arhierească a Arhiereului Hristos, din ceruri, Cel ce este prezent nevăzut şi la fiecare Sfântă şi dumnezeiască Liturghie, ca adevă- ratul ei Săvârşitor. Prin rugăciunea minţii şi a inimii însă, prin trăirea duhovnicească şi vieţuirea sa creştinească, arhiereul lui Hristos, episcopul Bisericii sau chiriarhul unei eparhii, trebuie şi poate să ajungă la Liturghia Arhierească neîncetată; în Sfântul Altar sau în afară de Altar, la amvon sau în scaunul de spovedanie, în vizite canonice sau în călătorii misionare, în taina chiliei sau la masa de scris, primind în audienţă sau întâlnindu-se cu clericii, monahii sau credincioşii, la Centrul eparhial sau în afara acestuia.

Liturghia Arhierească neîncetată înseamnă conştientizarea participării neîntrerupte, împreună cu Hristos şi în Duhul Sfânt, atât la Cina din Betania şi la Cina cea de Taină, cât mai ales la Cina din Emaus şi Cina Domnului din Faptele Apostolilor şi Epistolele către Corinteni. Liturghia Arhierească neîncetată înseamnă, Vohod Neîncetat, Trisaghion Neîncetat, Heruvic Neîncetat, Ectenie Neîncetată, Crez Neîncetat, Epicleză Neîncetată, Axion Neîncetat, Rugăciune Domnească Neîncetată, Împărtăşire Neîncetată, Priceasnă Neîncetată; predică, propovăduire sau mărturisire neîncetată, Împărtăşire neîncetată a credincioşilor, Otpust Neîncetat şi neîncetată rugăciune şi invocare: „Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi…”. În aceste stări şi circumstanţe, mâinile arhiereului sunt neîncetat dicher şi tricher; mintea lui este „sfânta”, iar inima lui este chivot în „Sfânta Sfintelor”; cuvântul lui este potir, lacrima lui este aghiasmă pentru el; tăcerea lui este „o jumătate de ceas” neîntreruptă; prezenţa lui este plină de Hristos, iar absenţa lui este numai aparentă.

Liturghia Arhierească neîncetată se deschide cu Binecuvântarea de la Hirotonie şi se încheie cu Otpustul Slujbei Înmormântării monahilor. Apostolul de la Liturghia Arhierească neîncetată îl strămută pe arhiereu cu sfinţii Apostoli la Înăţare şi la Cincizecime; la Poarta cea Frumoasă a templului Revelaţiei, prin descoperirea din sinedriu, de pe drumul Damascului şi din insula Patmos. Apostolul de la Liturghia Arhierească neîncetată, face să-i cadă arhiereului solzii de pe ochi, îl eliberează din temniţa lăuntrică precum pe sfântul Petru din închisoare şi-l mântuieşte din naufragiul din Malta, precum pe sfântul Apostol Pavel. Evanghelia de la Liturghia Arhierească neîncetată îl poartă pe arhiereu sau pe episcop împreună cu Hristos şi pe urmele Lui printre semănături şi pe Marea Galileii, pe Tabor şi în Ghetsimani, pe Golgota şi pe drumul spre Emaus. Liturghia Arhierească neîncetată are drept condiţie să fii în duh în zi de Duminică (Apocalipsă 1, 10), în fiecare zi de Duminică şi sărbătoare şi fiecare zi din săptămână să o tăieşti ca pe o zi de Duminică. Liturghia Arhierească neîncetată cuprinde în sine şi Vecernii şi Utrenii, şi Vecernii de Rusalii şi Utrenii de Înviere şi Laude şi Ceasuri de peste zi, şi Pavecerniţă şi Ierurgii şi mai ales Miezonoptica de pregătire, aşteptare şi întâmpinare a Mirelui Hristos. Liturghia Arhierească neîncetată îi are drept autori, atât pe sfântul Iacob şi pe sfântul Marcu, cât şi pe sfinţii Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Grigorie Dialogul. Liturghia Arhierească continuă te ţine neîncetat sub Omoforul lui Hristos.

Pr. Dr. Petru Ciobanu