Cuvântul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, către profesori, studenţi şi elevi cu ocazia începerii noului an de învăţământ

Întrucât suntem la începutul noului an de învăţământ, ţin să adresez cu această frumoasă ocazie, tuturor elevilor, studenţilor şi profesorilor un călduros mesaj de felicitare şi urări de bine, dorindu-vă multă sănătate, perseverenţă, ajutor de la Dumnezeu în realizarea programelor educaţionale şi atingerea obectivelor propuse în educarea tinerelor vlăstare ale societăţii.

Elevilor, vă doresc sete de carte şi dorinţă de a vă afirma cu cunoştinţe multe în plan intelectual, pentru a aduce bucurie părinţilor şi profesorilor care nutresc veleităţi de a vă vedea cât mai înţelepţi, dar şi cuminţi, ca mai apoi să deveniţi oameni buni ai societăţii şi creştini adevăraţi ai Bisericii Ortodoxe.

Distinşilor şi stimaţilor profesori, vă doresc putere şi răbdare în munca nobilă pe care v-a încredinţat-o Dumnezeu. Munca profesorilor este foarte apropiată de cea a slujitorilor bisericii sau poate chiar se completează una pe alta, pe alocuri. De aceea, aşa cum afirma un mare scriitor: ,,Nu putem vorbi de Biserică fără de şcoală, şi mai ales de şcoală fără de biserică”. Astăzi când cu părere de rău mulţi copii sunt vitregiţi de grija şi educaţia directă a părinţilor, dumnevoastră dragi profesori vă revine şi sarcina de a suplini cumva şi rolul de părinte. Nu greşim dacă vom afirma şi noi ce spunea marele om de cultură, N. Iorga: ,,Profesorii sunt al doilea părinţi pentru copii”.

Vin cu îndemnul creştinesc atât către stimaţii profesori, cât şi către dragii elevi, să ţinem cont de ce spunea Înţeleptul Solomon: ,,Dacă vrem ca Dumnezeu să nu uite de noi, mai întâi noi să nu uităm de El”, or, pe carcursul anului de învăţămînt realizările vor fi la nivel înalt şi obectivele vor fi atinse doar dacă veţi fi cât mai aproape de Dumnezeu mai ales prin rugăciune, cu atât mai mult că şi Hristos ne spune: ,,Fără de mine nu puteţi face nimic”.

Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, dintotdeauna a avut o grijă sporită faţă de educarea tinerilor vlăstare ale Bisericii şi a societăţii. De aceea şi avem în cadrul Episcopiei două Departamente, cel al Învăţământului, şi cel al Tineretului, prin intermediul cărora contribuim la îmbunătăţirea educaţie elevilor şi tinerilor. Menţionăm că prin aceste Departamente, Episcopia este deja într-o frumoasă şi fructuoasă colaborare cu Direcţia de Învăţămînt a raionului Ungheni, colaborare care sperăm că vom avea-o şi cu celelalte raioane ale Eparhiei noastre.

Bunul Dumnezeu să-şi reverse din plin, atât peste stimaţii profesori, cât şi peste dragi elevi, binecuvântările Lui pline de Har şi Înţelepciune, pentru a prospera pe drumul cunoştinţelor în noul an de învăţământ ce începeţi să-l parcurgeţi.

Cu arhiereşti binecuvântări şi grijă părintească

PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni