Ziua Cincizecimii este sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine

În Duminica Rusaliilor se cinsteşte Pogorârea Duhului Sfânt, sărbătoare ce se mai numeşte Cincizecime, pentru că se sărbătoreşte la 50 de zile de la Învierea Domnului şi pentru că atunci sărbătoreau şi evreii praznicul Cincizecimii.

Se zice Pogorârea Sfântului Duh, pentru că în această zi S-a pogorât Duhul Sfânt sub forma limbilor de foc asupra Sfinţilor Apostoli, care din acea zi au început propovăduirea Evangheliei în lume, după porunca Mântuitorului: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le…” (Matei 28, 19). În ziua aceea, în urma predicii Apostolilor, s-au botezat 3000 de oameni, constituind prima comunitate creştină din Ierusalim. De aceea, această zi a Cincizecimii este şi sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine (Fapte2, 41). Este după Sfânta Înviere, cea mai veche sărbătoare creştină, fiind prăznuită încă din vremea Apostolilor.

Din vechime, evreii aveau o sărbătoare numită Cincizecime, care era închinată primelor roade, fructe şi flori. Ca un ecou al acestor tradiţii, în biserici se aduc de către creştini şi se împart frunze verzi de tei sau nuc, pe care întâi le binecuvântează preotul; acestea simbolizează limbile de foc ale puterii Sfântului Duh care s-au pogorât asupra Apostolilor.

Informaţii despre sărbătoarea Rusaliilor avem în Noul Testament (Fapte 20, 16; I Corinten  16, 8), în Constituţiile Apostolice (sec. I-II) şi la Sfinţii Părinţi din primele veacuri creştine (Sf. Irineu, la Tertulian ş. a.), sinodul din Elvira, Sinodul I ecumenic,  Egcria (sec. IV) ş. a.

Pr. Prof. Ene Branişte

Dicţionar de cunoştinţe religioase

Editura Andreiana, Sibiu, 2010