Viața Sfântului Proroc Ioil

Sfântul Proroc Ioil este al doilea dintre proorocii mai mici. A fost fiul lui Fanuil din seminția lui Ruvin, din satul Metomor.

El a prorocit despre pustiirea Ierusalimului, despre robia babiloniană în care va cădea poporul lui Israel din pricina păcatelor săvârșite înaintea lui Dumnezeu și a dat sfaturi pentru post, ca fiind cel mai bun mijloc prin care se face milostiv Dumnezeu, zicând: „Postiți post sfânt […] și strigați către Domnul” (Ioil 1, 14), „Între tindă și altar să plângă preoții, slujitorii Domnului” (Ioil 2, 17).

A mai prorocit și pentru venirea Sfântului Duh peste tot trupul: „vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul” (Ioil 3, 1).

De asemenea, a prorocit ziua Înfricoșatei Judecăți, precum și slava Sfintei Bisericii Lui.

Apoi s-a sfârșit cu pace și a fost îngropat în pământul său. El a viețuit mai înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos cu 800 de ani, iar numele lui înseamnă dragostea lui Dumnezeu, ori pârgă, sau începătură a lui Dumnezeu.

Sinaxarul pe luna octombrie