Unde și cum aflăm adevărata libertate

Toți ne chinuim pe pământ și căutăm libertatea, dar puțini sunt cei ce știu în ce anume stă libertatea și unde se găsește ea.

Și eu doresc libertatea și o caut zi și noapte. Am înțeles că ea este la Dumnezeu și e dată de Dumnezeu inimilor smerite care s-au pocăit și și-au tăiat voia proprie înaintea Lui. Celor ce se pocăiesc Domnul le dă pacea Lui și liber­tatea de a-L iubi. Și nu e nimic mai bun pe lume decât a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. În aceasta își găsește sufletul odihna și bucuria.

Noroade ale pământului, cad în genunchi înaintea voas­tră și vă rog cu lacrimi: „Veniți la Hristos! Eu cunosc iubi­rea Lui pentru voi. O cunosc și de aceea strig întregului pă­mânt. Dacă nu cunoști ceva, cum vei vorbi despre aceasta?”

Vei întreba, poate: „Dar cum putem cunoaște pe Dum­nezeu?” Eu, însă, spun ca vedem pe Domnul prin Duhul Sfânt. Și tu, dacă te smerești, atunci și ție Duhul Sfânt îți va arăta pe Domnul nostru; și atunci și tu vei voi să strigi despre El întregului pământ.

Sunt bătrân și aștept moartea, și scriu adevărul din dragoste pentru norod, pentru care se întristează sufletul meu. Dacă aș putea ajuta fie și numai un singur suflet să se mântuiască, și pentru aceasta voi mulțumi lui Dumne­zeu, dar inima mea suferă pentru întreaga lume și mă rog și vărs lacrimi pentru întreaga lume, ca toți să se pocăiască și să cunoască pe Dumnezeu și să trăiască în iubire și să se desfăteze de libertate în Dumnezeu.

Voi, toți oamenii de pe pământ, rugați-vă și plângeți pentru păcatele voastre, ca Domnul să vi le ierte. Unde este iertarea păcatelor, acolo e și o conștiință liberă și iubi­re, chiar dacă una mică.

Cuviosul Siluan Atonitul