Toți cei care doresc să trăiască cu Hristos, vor fi prigoniți

Gândurile trecătoare, cât de păcătoase ar fi ele, dacă nu ne lipim inima de ele, vor trece repede. Gândurile rele nu trebuie luate în seamă, deoarece ele nu sunt de la natura noastră. Gândurile rele nu trebuie să le dăm atenţie, trebuie să le aruncăm, ca pe un gunoi, ca pe ceva străin.

Trebuie să cunoaşteţi care este patima ce vă tulbură mai mult decât toate şi cu ea să vă luptaţi în mod special. Pentru aceasta trebuie să vă cercetaţi zilnic conştiinţa voastră prin spovedanie și pocăință.

Pravila de rugăciuni mai bine să nu fie mare, dar să fie împlinită permanent şi cu atenţie. E mai bine să împlineşti de cinci sute de ori pravila, chiar dacă e foarte mică, decât una mare și numai odată.

Teama de moarte este de la diavoli. Ei inspiră în suflet o asemenea frică, pentru ca să se piardă nădejdea în mila lui Dumnezeu…

Toţi sfinţii au suferit, pentru că ei au mers pe calea Mântuitorului, Care a suferit: a fost prigonit, insultat, defăimat şi răstignit. Şi toţi cei care merg după El suferă negreşit. El ne-a spus: „În lume necazuri veţi avea” și toţi cei care doresc să trăiască evlavios și credincios, vor fi prigoniţi. Iar ca să suportăm mai uşor suferinţele trebuie să avem credinţă puternică, dragoste fierbinte către Dumnezeu, să nu ne lipim de cele pământeşti şi să ne predăm cu totul voii lui Dumnezeu.

Cuviosul Nicon de la Optina

Patericul de la Optina