Toate sunt cu putință celui ce crede

Evanghelia duminicii a patra din Sfântul și Marele Post istorisește minunea vindecării copilului lunatic. Prin această minune Iisus Hristos tămăduiește copilul îndrăcit, surd şi mut, prin izgonirea duhului necurat care îi pricinuia nefericitului copil surzenia şi muțenia.

Când Domnul l-a întrebat pe tată ca şi cum nu ar fi ştiut, deşi ca Dumnezeu ştia totul, de câtă vreme se întâmpla aceasta cu el, tatăl a zis că din pruncie şi a adăugat că dracul de multe ori l-a aruncat şi în foc, şi în apă, ca să îl piardă, rugându-L pe Domnul să Se milostivească de el şi de copil şi să-i ajute dacă poate. Iisus i-a zis: „Dacă poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede”. Nefericitul părinte puţin credincios a strigat cu lacrimi: Cred, Doamne, ajută necredinţei mele. Vedeţi ce putere pune Domnul pe seama credinţei şi credinciosului? Toate sunt cu putinţă celui ce crede, spune El.

Credinciosul poate şi draci să izgonească, şi boli să tămăduiască. În schimb, cât de neputincios şi jalnic este necredinciosul! El nu poate nici pe sine să se stăpânească, nici păcatele nu poate să şi le biruie, ci, ca un rob, le slujeşte şi e chinuit de ele.

De obicei, și patimile, şi nelegiuirile, şi îndrăciţii de tot felul, se înmulțesc pentru că aceștia au rupt legătura cu Biserica şi au respins, ca pe un lucru de prisos, rugăciunea şi postul. Iar în evanghelia de astăzi ne spune că demonii se izgonesc cu post și rugăciune.

De aceea se cuvine să ne ţinem cu toată inima de credinţă şi de Biserica lui Dumnezeu, dar și de rânduielile sfinte și mântuitoare, căci prin acestea ne izbăvim de potopul de foc. Să ne ţinem de sfintele aşezăminte ale Bisericii, care ne duc la mântuire, să ţinem neabătut posturile şi rugăciunile şi să avem râvnă pentru sfintele slujbe.

Diavolul, vrăjmaşul mântuirii noastre, nu doarme, ci ca un leu răcnind umblă în jurul nostru, căutând pe cine să înghită (I Ptr. 5, 8) – şi pe cât de mulţi i-a înghiţit deja! Iar postul şi rugăciunea cu osârdie, cu smerenie, cu credinţă şi cu dragoste sunt o armă puternică împotriva diavolului şi împotriva tuturor patimilor care se luptă cu noi.

Sfântul Ioan din Kronstadt

Cuvinte la Postul Mare