Toate câte le avem sunt daruri de la Dumnezeu

Potrivit credinţei creştine, lumea a fost creată de Dumnezeu ca un dar pentru oameni. Viaţa este şi ea un dar al lui Dumnezeu. Tot ce mănâncă şi bea omul „de pe urma muncii lui este un dar de la Dumnezeu” (Eccl. 3,13). Înţelepciunea, ştiinţa, bucuria sunt daruri ale lui Dumnezeu. Lucrurile sunt darul Cuvântului lui Dumnezeu care luminează viaţa. Dumnezeu ne arată iubirea Sa prin lumea ca dar, pentru ca să se realizeze un dialog progresiv în iubire cu noi. Însă, pentru aceasta trebuie ca şi noi să întoarcem lui Dumnezeu un dar. Cel mai mare dar pe care cineva îl poate face lui Dumnezeu este darul vieţii sale înseşi.

Iubirea noastră manifestată prin folosirea lucrurilor ca daruri trebuie să se îndrepte nu numai spre Dumnezeu, ci şi spre semenii noştri, ca să le câştigăm iubirea-comuniunea cu ei. „În dar aţi luat, în dar să daţi!” (Mt. 8, 10). Propriu-zis când le dăm altora, le dăm lui Dumnezeu. Darul făcut de cineva altuia i se întoarce totdeauna cu un folos sporit.

Bunurile lui Dumnezeu oferite ca daruri servesc ca legătură a iubirii între persoane. Toate lucrurile, ne sunt date ca dar, pentru realizarea unei adânci comuniuni interumane.

Pr. prof. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I