Tinerilor, fugiți de curiozitatea prostească

Să nu uităm niciodată că păcatul este cel mai mare dușman al sufletului nostru; e o unealtă a diavolului, este diavolul însuși, care cu fățărnicie și vicleșug, cu minciună și răutate ne înșală până ne prinde în lațul obișnuinței. Abia atunci își dă pe față răutatea și ca un dușman de moarte nu ne cruță și nu vrea să plece decât cu sufletul nostru în muncile iadului. De aceea ne îndeamnă așa de stăruitor Sfinții Părinți să fugim de păcat ca de viperă și ca de otravă ucigătoare.

Tinerilor, care nu v-ați pângărit sufletul cu păcate grele, fugiți de curiozitatea prostească de a gusta din această mincinoasă dulceață, ca să nu simțiți toată viața amărăciunea ei otrăvitoare! Cine fuge de păcat va scăpa de lupa grozavă pe care va fi silit să o dea mai pe urmă și din care nu este sigur că va ieși biruitor.

Părintele Petroniu de la Prodromu