Taina Sfântului Maslu este „taina vindecării” sufletului și a trupului

Taina Sfântului Maslu este „taina vindecării”, vindecă atât trupul stăpânit de neputințe trupești, cât şi sufletul bolnav de păcate. Cel mai des ne îmbolnăvim din cauza păcatelor pe care le facem.

Păcatul răneşte şi întinează sufletul şi în acelaşi timp apasă şi îngreunează trupul până ce acesta se îmbolnăveşte. Unii vor zice că nu poate păcatul să atingă în mod vădit şi simţit trupul, pentru că sufletul este cel ce se îngreunează cu păcatele.

Cum să nu aibă de suferit şi trupul din cauza păcatului, când orice păcat se săvârşeşte cu trupul, în trup sau pleacă din trup. Păcatul porneşte din trupul omului, din mintea lui, din inima lui şi se materializează prin gânduri şi fapte. La cele cu gândul participă capul, la cele cu vorba participă gura, la cele cu fapta participă toate mădularele. De aceea răutatea şi greutatea păcatului îngreunează tot trupul omului şi se aşează undeva unde distruge: mintea, inima, ficatul, stomacul, rinichii, plămânii, intestinele, mîinile, picioarele, etc.

De aceea Sfântul Apostol Iacov, spune: „De este cineva bolnav între voi, să cheme preoţii bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui” (Iacov.5,14-15).

În Sfânta Evanghelie sunt multe vindecări făcute de Mântuitorul la care El, le spune: „iertate sunt păcatele tale” sau „vezi, de acum să nu mai păcătuieşti ca să nu-ţi fie ţie şi mai rău”. Sfinţii Apostoli întreabă pe Mântuitorul: „Doamne, cine a păcătuit el sau părinţii lui de s-a născut acesta orb?” Deci, păcatul atrage după sine îmbolnăvirea trupului şi rănirea sufletului. De aceea, Mântuitorul după marea Sa iubire de oameni, ştiind că omul chiar după Răscumpărarea lui va continua să cadă în păcat  şi să fie robit de păcate, pentru a-i da posibilitatea de a birui şi de a se ridica, pe lângă celelalte Sfinte Taine, a lăsat omului ca cea de a şaptea să fie una  prin care să se vindece trupeşte şi sufleteşte. Dacă taina Spovedaniei aduce uşurătate sufletului şi vindecarea lui de rănile păcatului, Taina Sfântului Maslu, prin excelenţă, aduce vindecarea trupului şi uşurătatea lui de sub greutatea păcatului.

Pe lângă vindecarea sufletului şi a trupului, Taina Sfântului Maslu, mai aduce îndepărtarea răutăţilor care vin de la oameni, cum ar fi: izbăvirea de farmece şi descântece, dezlegarea legăturilor şi a blestemelor, izbăvirea de necazuri şi vrăjmaşi.

          Părintele Ilarion Argatu