Și sufletul are nevoie de hrană

Ce este, așadar, mai important pentru nou-născut? Hrana, sau încălzirea, sau baia, sau ocrotirea? Poți spune că una dintre ele este mai importantă decât alta, dar trebuie să recunoști că toate patru sunt foarte importante pentru dezvoltarea corectă a copilului.

Sufletul unui om care s-a deșteptat și s-a pocăit e ca un nou-născut. Adu-ți aminte cum i-a vorbit Hristos lui Nicodim despre nașterea din nou a omului. Sufletul nou-născut are nevoie și să fie hrănit cu învățătura lui Hristos, și să se curățească prin post și rugăciune, și să se încălzească prin dragostea față de Ziditorul său, și să se păzească cu luare-aminte prin controlul gândurilor și al dorințelor de toate săgețile și pieirile.

Nu ne-a vestit, oare, Mântuitorul prin apostolii Săi: dacă Mă iubiți, păziți poruncile Mele? Nu a zis: păziți o poruncă, ci: păziți poruncile, adică pe toate. Iar poruncile lui Hristos privesc ostenelile noastre pentru propriul suflet. Nu o singură osteneală, ci multe osteneli.

Episcopul Nicolae Velimirovici,

Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi – scrisori misionare