Și astăzi putem să devenim oameni ai lui Dumnezeu

Să ne silim să fim oamenii lui Dumnezeu! Sunt îndreptare de Spovedanie, de la duhovnici mai aspri sau mai puţin aspri, sunt reguli de vieţuire, reguli monahale, reguli pentru cei căsătoriţi, pentru necăsătoriți, pentru tineri, sunt îndreptare de vieţuire creştinească. Toate sunt bune, toate pot fi urmate, după putere, doar să vrem să facem câte ceva de dragul lui Dumnezeu și pentru mântuirea sufletului nostru.

De aceea, pentru că omul este unicat, rămâne ca fiecare să se manifeste după puterea lui. Și-n asemenea condiţii, pe care le avem astăzi, noi am putea să devenim oamenii lui Dumnezeu fără mult efort, fără o regulă anume, ci numai având râvnă şi dreaptă socoteală.

Părinte Nicolae Tănase
Să nu-L răstignim iarăşi pe Hristos, p. 249
Editura Agaton, Făgăraș, 2011

Sursa: Doxologia