Sfinții Trei Ierarhi – apostoli ai împăcării și ai unității creștine

În fiecare an pe 30 ianuarie / 12 februarie, Biserica Ortodoxă îi pomeneşte pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Dincolo de pomenirea lor individuală (pe 1 ianuarie, pe 25 ianuarie, respectiv pe 13 noiembrie), aceşti sfinţi au primit şi o zi de prăznuire comună, în urma unor neînţelegeri apărute în Biserică în secolul XI. Existau trei tabere – vasilieni, grigorieni, ioanieni – care considerau că sunt îndreptăţiţi să impună ca model desăvârşit pentru slujirea Bisericii pe unul dintre cei trei sfinţi. În anul 1081, cei trei sfinţi i s-au arătat separat, apoi toţi trei împreună Episcopului Ioan al Evhaitelor, spunându-i: „Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire. Deci, sculându-te, porunceşte acelora care se separă, sfădindu-se, să nu se despartă, luptându-se pentru noi, căci pentru aceasta şi noi ne-am sârguit cât am fost vii, şi după mutarea noastră, ca să împăcăm lumea şi să o aducem într-o unire”. Astfel, a apărut sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, care este o sărbătoare a împăcării în Biserică, deoarece Sfinții Trei Ierarhi i-au împăcat ce cei ce se răzvrăteau și nu erau în duh de unitate creștină.

Prin această sărbătoare suntem îndemnați să nu facem tabere în Biserică, pe nici un motiv, să nu facem zâzanie și tulburare în Biserică pe motive duhovnicești, ci să fim în duh de unitate. Sfinții Trei Ierarhi sunt apostoli ai împăcării şi ai unităţii, ai armoniei şi ai comuniunii spre care ne cheamă Domnul iubirii desăvârşite.

Prin credinţa, strădaniile şi înfăptuirile lor, Sfinţii Trei Ierarhi rămân călăuze spre Împărăția Cerurilor.De la dânşii să învăţăm cu toţii să iubim şi ne apărăm Biserica și tot de la ei învățăm cum să devenim icoane vii lucrătoare de fapte bune.

Ce bine ar fi dacă am simţi, dragostea, dorul şi râvna Sfinţilor Trei Ierarhi pentru apărarea şi păstrarea dreptei credinţe, dar și pentru unitatea credincioșilor în duh și adevăr! Rămâne să ne rugăm cu nădejde, păstrând în minte modelul suprem al celor trei mari dascăli ai lumii şi ierarhi: ei n-au despărţit niciodată cuvântul de faptă, rugăciunea de milostenie, nici credinţa de cultură.

Să fugim de ne dezbina unii împotriva altora. Toți sântem ai lui Hristos, toți sântem fiii Bisericii, dacă ascultăm de ea și de păstorii ei. Toți suntem ostașii lui Hristos, dacă ducem lupta cea bună cu răbdare până la capăt.

Sursa: Cuvântul Ortodox