Sfântul Ierarh Grigore din Nazianz – Cuvântătorul de Dumnezeu

La 25 ianuarie / 7 februarie îl prăznuim pe Sfîntul Ierarh Grigorie Teologul de Nazianz (329-389) care s-a născut la Arianz, în partea de sud-vest a Capadociei în secolul al IV-lea într-o familie de aristocraţi. Tatăl său era episcop, iar mama sa se trăgea dintr-o familie creștină. A primit o educaţie aleasă acasă, a studiat la Cezareea Capadociei, Cezareea Palestinei şi la Alexandria, cunoscând de tânăr toată învățătura vremii sale. Mai târziu a fost trimis la Atena, unde a învățat ritorica, geometria, astronomia, lucrările lui Platon și Aristotel. Aici îl cunoaște pe Vasile cel Mare, viitorul arhiepiscop al Cezareei Capadociei.

După încheierea studiilor Sfântul Grigorie rămâne la Atena, unde un timp predă ritorica. În 358, când tatăl său era episcop, Sfântul Grigorie se întoarce acasă și la vârsta de treizeci de ani primește Taina Sfântului Botez. Şi pentru că era predispus spre viață monahală se retrage la mănăstirea înființată de Sfântul Vasile cel Mare la Pont pe râul Iris, la invitația acestuia.

În anul 361 la insistența tatălui său revine acasă și este hirotonit preot de către tatăl său, împotriva voinței sale. După moartea tatălui său, începând cu anul 374 Grigorie preia scaunul episcopal la Nazianz, însă nu pentru multă vreme, deoarece se retrage, după numai un an la Seleucia în Isauria, dedicându-se vieții contemplative, ca în anul 379 o grupă de credincioși ortodocși să-i solicite să vină la Constantinopol pentru a reorganiza biserica de aici, persecutată și distrusă de o serie de împărați și arhiepiscopi arieni. Grigorie acceptă această invitație și timp de doi ani se dedică trup și suflet organizării Bisericii din Constantinopol, devenind personalitate de prim rang a cetății. În această biserică îşi ține cele cinci predici teologice, care îi aduc mai târziu numele de „Teologul”.

Cuvântările sale și mai ales cele cinci сuvântări teologice, constituie baza vitală a învățăturii ortodoxe clasice despe Dumnezeu și despre Sf. Treime, asta chiar dacă el nu a scris un tratat amplu de teologie.

Importanţa operei și gândirii sale s-au confirmat cu timpul, căci în momentele de mare răscruce și frământare ale istoriei creștinismului, marii căutători ai vremii au încercat să-l readucă în prim plan ca stâlp al credinței.

Grigorie Teologul s-a trecut din viață la 25 ianuarie 389 la Nazianz, unde a şi fost înmormântat. În anul 950 pe timpul domniei lui Constantin cel Mare moaștele lui au fost aduse la Constantinopol și puse în biserica Sfinților Apostoli. În anul 1204 când Constantinopolul a fost prădat și jefuit de către cruciați, moaștele lui au fost duse la Roma. În 2004 moaștele sfântului au fost reîntoarse bisericii din Constantinopol împreună cu cele ale lui Ioan Gură de Aur. Iar în prezent moaștele lui Grigorie Teologul se păstrează în biserica Sfântului Grigorie de la Istanbul.

Sinaxarul lunii ianuarie