Să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură

Trebuie să ne folosim de mâncare și băutură cu cea mai mare chibzuință și strictețe. Cel viclean ne întinde curse prin mâncare și băutură. Nu degeaba Mântuitorul ne preîntâmpina cu privire la ispitele de felul acesta: lu-ați seama la voi înșivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură (Lc. 21, 34).

Peste tot poate cel viclean să-l încurce pe cel neprevăzător. Și așa m-a încurcat cu mâncarea astăzi, încât de-abia am putut să mă rog la rugăciunea de seara, și n-am putut să-mi înalț fără împiedicare mintea și inima Sus. Mare este legătura dintre stomac și inima!

Sfântul Ioan de Kronstadt,

Cunoașterea de Dumnezeu și cunoașterea de sine