Să luptăm lupta cea bună

O, fraților, să luptăm lupta cea bună, să ne ostenim și mai mult pentru virtute, și mai mult să ne omorâm trupul, și mai mult să ne supunem poftele, încă și mai mult să alungăm patimile, purtând totdeauna în trup omorârea Domnului Iisus, având totdeauna în noi înșine osânda morții. Căci și noi vom muri negreșit, precum și părinții și frații noștri, și ne vom muta de la cele de aici și ne vom duce în locuri străine și vom vedea vederi pe care niciodată nu le-am mai văzut. Și înfricoșător este ceea ce se spune și plin de uimire și de spaimă pentru cel ce are minte.

Așadar, să fim pururea cutremurați și înfricoșați, păzindu-ne simțurile noastre, de la auzirea deșartă, de la vederea vătămătoare, de la parfumuri femeiești, de la orice îndeletnicire rea, cu totul să ne aducem prinos lui Dumnezeu, pentru ca, bineplăcându-I Lui, să devenim moștenitori ai bunătăților veșnice, în Hristos Iisus Domnul nostru.

Sfântul Teodor Studitul

Cateheze către ucenicii săi