Să-L slujeşti pe Dumnezeu cu cinste

Ni se spune să stăm bine, să luăm aminte! Să nu uitați, că orice necaz care vine peste noi, este o chemare a lui Dumnezeu. Căci zice: Dumnezeu bate pe tot fiul pe care-l primește.

Și să nu cârtim dacă suntem chemați într-un fel sau altul, căci spune Apostolul Pavel: „Fiecare, întru ceea ce este chemat, întru aceea să rămână!

Te-a chemat Dumnezeu sărac, nu dori să te îmbogătești; te-a chemat să fii călugăr, călugăr să rămâi până la moarte; te-a chemat să fii preot, preot vrednic să fii; te-a chemat să fii meseriaș, meseriaș bun și cinstit să fii; te-a chemat să fii filosof sau mecanic sau în alt serviciu, așa să rămâi. Dar să slujești cu cinste, să cunoști că Dumnezeu este Cel ce te-a chemat într-un fel sau altul și fiecare din noi întru ceea ce este chemat, întru aceea să rămână!

Arhimandrit Ioanichie Bălan

Ne vorbeşte Părintele Cleopa, Vol. 1

Editura Episcopiei Romanului, 1995