Rugăciune pentru încetarea noii epidemii (coronavirus)

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, această epidemie, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.

Doamne, Tu Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii și al pătimirii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală și de îmbolnăvirea primejdioasă a noii epidemii.

Binecuvântează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe medici și pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.

Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.

Îndură-te Doamne de noi păcătoși și nevrednicii, ocrotește-ne cu Harul Tău de toate primejdiile, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, alte sfinților Arhangheli și Îngeri, păzitorii vieții noastre, ale Sfinților Mucenici doctori fără de arginți, și ale tuturor sfinților Tăi.

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.