Profeţii pentru vremurile din urmă

În timpurile de la sfârşitul veacurilor se va mântui mai uşor acela care în măsura puterilor sale se va nevoi cu rugăciunea lui Iisus, trecând de la chemarea numelui Fiului lui Dumnezeu la rugaciunea neîncetata.

Dacă oamenii din toata lumea, toţi pâna la unul, în acelaşi timp s-ar fi pus în genunchi să se roage măcar cinci minute lui Dumnezeu spre a prelungi viaţa, ca să mai dea Domnul vreme de pocăinţă, această rugăciune ar fi ascultată, dar aşa…

Daca poporul creştin nu va veni la pocăinţă, se poate întâmpla iarşi să se ridice fratele împotriva fratelui. Va veni vremea când nu prigoana, ci banii şi înşelăciunile lumii acesteia îi vor îndepărta pe oameni de Dumnezeu şi vor pieri mai multe suflete ca în vremea prigoanei ateiste.

Va veni o vreme când va fi în Rusia (dar aici trebuie să înţelegem că e vorba de toate ţările preponderent ortodoxe) o înflorire duhovniceasca. Se vor deschide multe biserici şi mănăstiri şi chiar cei de alte credinţe vor veni să se boteze. Dar aceasta nu va fi pentru mult timp, căci nu peste multă vreme va veni antihristul. Însă înainte de el va veni împărăţia minciunii, a răului şi a urii.

Pe de o parte vor înălţa cruci şi vor auri cupole, iar pe de altă parte se va instaura împărăţia minciunii şi a răului. Biserica adevărată totdeauna va fi prigonită, iar să se mântuiască cineva, va putea numai prin boli şi amărăciuni, căci prigoanele vor avea un caracter cât mai subtil şi neprevăzut; înfricoşător va fi să ajungă cineva la acei ani.

Vor veni vremuri (şi cred că deja au venit!!!) când destrăbălarea şi decăderea moravurilor tinerilor vor atinge ultimele limite, cele mai de jos. Aproape că nu vor rămâne din cei nedepravaţi. Ei vor considera că totul le este permis pentru satisfacerea poftelor şi plăcerilor, în bande şi găşti, vor jefui şi corupe orice.

Dar va veni vremea când se va auzi glasul lui Dumnezeu, când va înţelege tineretul că în continuare nu se mai poate trăi aşa şi vor ajunge la credinţă pe diferite căi, se va întări râvna pentru nevoinţă. Cei care erau până atunci păcătoşi şi beţivi vor merge la biserică, vor simţi o mare sete de viaţă duhovnicească, mulţi se vor face monahi, se vor deschide mănăstirile, iar bisericile vor fi pline de credincioşi. Atunci vor merge tinerii în pelerinaj prin Sfintele Locuri, va fi o vreme slăvită. Iar pentru faptul că acum păcătuiesc, mai apoi se vor pocăi fierbinte. Ca şi lumânarea care înainte de a se stinge pâlpâie mai luminos, luminând totul cu ultima lumină, aşa va fi şi viaţa Bisericii. Şi acest timp este aproape.

Cuviosul Serafim de Viriţa

Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum, vol. I