Prin patimi și păcate, ochiul sufletului, adică mintea se întunecă și orbește duhovnicește

Întunecarea minții se face din patimi, gâlceavă, tulburări, din grija cea fără de măsură, din necazuri, din gândurile multe, din săturare și din somn mult.

De multe ori întunecarea minții se face de la draci, când ei se apropie de noi. Prin aceste patimi se închide în noi ochiul sufletului, adică mintea se întunecă, se tâmpește, se îngroașă, nu prea vede bine, nu are dreapta socoteală și nu vede nimic din cele duhovnicești.

Căci precum are cineva vederea ochilor trupești bolnavă și se împiedică noaptea, și chiar ziua cade în groapă, în acest fel este și cel care are mintea întunecată. Cade în multe feluri de patimi și se trândăvește, umblă cu gândurile pretutindeni, uită ce se face și doarme mult.

Cuviosul Paisie Velicicovski,

Crinii țarinii