Prin iubire, putem atinge cele mai bune rezultate educative

Mediul în jurul căruia se învârte copilul trebuie să fie de aşa natură, încât copilul să recepțio­neze acele influenţe folositoare pentru a se realiza o bună și o frumoasă educaţie personală. Mediul familial, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, are un rol determinant pentru scopurile educaţionale, în care şi personalul din casă joacă un rol decisiv.

Tânărul trebuie să aibă lângă el numai persoane de încredere. Exemplele altora sunt luate uşor ca prototipuri şi conform cu acestea ritmează în multe sensuri propriul lui comportament şi făptuire. De aceea, Sfântul Grigorie de Nyssa, este important să asigurăm copiilor un mediu corect. Un loc important îl au aici şi relaţiile sociale bune, „rudele cuminţi” şi „doicile bune”, „pentru a pune corect temeliile educative ale copiilor de la prima vârstă”.

Cu cât mediul de viață al copilului sau tânărului este plin de iubire, cu atât el este mai adecvat formării și educării lui. Nu este de mirare că iubirea pedagogică a fost considerată cel mai important mijloc al educației. Prin iubire, accentuează Eustatie al Tesalonicului, putem atinge rezultate educative mai bune faţă de cele pe care ni le‑ar fi asigurat folosirea oricărui alt mijloc educativ.

Material selectat de 

Prot. Ștefan RÎMBU