Prețuiește smerenia și niciodată nu vei cădea în mrejele diavolului

Vrei să trăiești bineplăcut lui Dumnezeu? Dobândește cugetarea smerită, căci fără ea desăvârșirea nu este cu putință. Tot ce faci, fă în numele Domnului și atunci roada faptelor bune va fi ridicată până la Cer.

Începutul căderii omului în păcat are loc atunci când el părăsește smerita cugetare. Se depărtează atunci de la el Dumnezeu și începe să fie  chinuit de duhul cel rău, așa cum era chinuit Saul. Lanțurile vrăjmașului sunt unse cu miere; cel ce se lasă ispitit de dulceața ei se prinde în mreje și până la urmă va gusta amărăciunea.

Prețuiește smerenia și niciodată nu vei cădea în mrejele diavolului; că pe aripele ei vei fi întotdeauna mai presus decât lanțurile vrăjmașului. Mândria este asemenea unui copac înalt și putred, iar cei ce încearcă să se urce în el se prăbușesc dureros de la înălțime. Fericit cel ce-și păstrează nădejdile cele bune și primește în mintea sa doar gânduri curate și smerite.

                                                                                                                                   Cuviosul Efrem Sirul