Preoţii sunt primii care primesc mila lui Dumnezeu, dacă nu slujesc cu nepăsare

Să nu vă treacă prin minte că credinţa nu ne-ar aduce roade şi nouă, păstorilor, că îi slujim lui Dumnezeu cu făţărnicie. Nu! Noi suntem cei ce dobândim folos din milele lui Dumnezeu în primul rând şi mai mult decât toţi, şi ştim, din experienţă, ce înseamnă pentru noi Domnul, cu Tainele Sale, Preacurata Sa Maică şi sfinţii Săi. De pildă, atunci când ne împărtăşim cu de-viaţă-făcătoarele Taine ale Trupului şi Sângelui Domnului simţim ade­sea asupra noastră înşine puterea lor de viaţă făcătoare, cereştile daruri, de pace şi bucurie întru Duhul Sfânt.

Ştim că un împărat pământesc nu va fi în stare să-l înveselească cu o milostivitoare privire pe ultimul dintre supuşii săi, aşa cum ne bucură şi ne înveseleşte privirea binevestitoare a Stăpânului nostru ceresc şi dumnezeieştile Sale Taine. Am fi cum nu se poate mai nere­cunoscători faţă de Domnul nostru şi am vădi o inimă de piatră dacă n-am înălţa grai spre slava de-viaţă-dătătoarelor Taine înaintea celor care îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu am preamări minunile Sale, cele care se săvârşesc în inima noastră la fiecare dumnezeiască Liturghie!

Tot noi suntem aceia care simţim deseori asupra noastră nebiruita, nepătrunsa, dumnezeiasca putere a de-viaţă-făcătoarei Cruci a Domnului, cu care izgonim din inimă patimile, deznădejdea, meschinăria, spaima şi toate uneltirile diavoleşti. Ea este prie­tena şi binefăcătoarea noastră. Aceasta o spunem cu sinceritate, cunoscând tot adevărul şi toată puterea cuvintelor noastre.

Sfântul Ioan de Kronstadt