Predicatorul trebuie să convingă prin credința sa, nu prin argumente

Părinte, cum să-i convertim pe cei de lângă noi, având dragoste pentru ei, sau cum să ne pregătim pentru misiune?

O să vă spun o întâmplare pe care am citit-o. Înainte de a începe acţiunea mea cu cele „Şapte cuvinte către tineri”, am fost inspirat într-o mare măsură de o carte a părintelui Dudko. Şi el spune că era într-o zi de Paşti. Predica şi-o ţinea într-o biserică din Moscova şi le zicea celor de acolo: „Când ieşiţi din biserică, mergeţi şi spuneţi tuturor că Hristos a înviat! Duceţi-vă la secretarul de partid şi spuneţi-i că Hristos a înviat! Duceţi-vă în şcoli, la profesorii care învaţă ateismul, şi spune- ţi-le că Hristos a înviat! Şi propovăduiţi cuvântul lui Dumnezeu”. Dar zice: „Mă uit la dumneavoastră şi nu văd decât nişte femei bătrâne şi probabil analfabete, şi vă trimit să combateţi ateismul unei societăţi care se întemeiază pe filosofie, care poate să argumenteze. Nu vă gândiţi la lucru acesta. Dumnezeu pune în inima voastră, în mintea voastră cuvântul cel mai potrivit ca să dărâmaţi toată filosofia lumii.”

Dacă ai iubire, dacă ai credinţă, nu trebuie să argumentezi. Viaţa ta, trăirea ta, este argumentul cel mai bun, iar un predicatorul convinge prin credința sa, nu prin argumente.

Părintele Gheorghe CalciuDumitreasa

Suferința ca binecuvântare