Pentru cei ce nu au frică de Dumnezeu

Cel ce nu are frica lui Dumnezeu întru sine, unul ca acesta este prins de apucăturile diavolului. Cel ce nu are frica lui Dumnezeu întru sine-şi, se îmrăştie cu mintea; petrece cu nebăgare de seamă; doarme fără grijă; se trândăveşte întru lucrurile lui Dumnezeu; lăcaş al dezmerdărilor se face; cu tot lucrul veselitor se îndulceşte întru sine-şi.

Cel ce nu are frică de Dumnezeu, nu se teme de venirea Stăpânului; este bogat în patimi; de odihnă se bucură; de osteneală fuge; smerenia o urăşte; mândria şi slava deşartă o iubeşte. Iar când va veni Domnul şi de-l va afla pe unul ca acesta făcând acestea neplăcute fapte lui Dumnezeu, îl va tăia în două şi-l va trimite în întunericul cel veşnic.

Cuviosul Efrem Sirul