Pe Dumnezeu cel mai bine îl cunoaștem prin rugăciune

Rugăciunea are darul de a picura în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Sufletul din care nu se înalță spre cer glas de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păianjeni, locuită de păsările întunericului. Un suflet care nu știe să se roage, nu va ști cei fericirea, chiar dacă va avea toate bogățiile lumii acesteia. Bineînțeles că rugăciunea nu-i un lucru simplu, e o mare trudă, tocmai de aceea răsplata pentru rugăciune este mare și plină de bucurie duhovnicească.

Cea mai puternică rugăciune este pomenirea numelui lui Iisus Hristos. Dorul după Dumnezeu, după Maica Domnului și după toți sfinții, se cultivă prin rugăciune și cît mai deasă.

Pe Dumnezeu cel mai bine îl cunoaștem prin rugăciune. Atunci cînd este rugăciune adevărată în sufletul omului, în familie, în biserică, în societate, atunci sălășluiește pacea, liniștea și bunăstarea.

Arhiepiscopul IUSTINIAN Chira