Păstrând drumul dureros al răstignirii în inima noastră, vom avea şi bucuria Învierii în suflet

Bucuria Învierii a venit după durerile Golgotei, după suferinţele Golgotei. Astfel putem păstra, putem zăvorî această bucurie a Învierii în inima noastră doar dacă nu părăsim drumul dureros al Golgotei, al răstignirii. De aceea trebuie să rămânem pe calea Crucii. Mântuitorul Iisus Hristos nu S-a abătut nici o clipă de pe calea Crucii. A suferit toate durerile şi toate umilinţele urcând Golgota spre Cruce, apoi S-a urcat pe Cruce. La rândul nostru, ne purtăm asemenea Domnului Crucea, apoi ne urcăm pe ea. De pe această Cruce noi nu ne mai putem coborî, chiar dacă suntem ispitiţi, chiar dacă suntem umiliţi, chiar dacă suntem denigraţi, chiar dacă suntem loviţi și chinuiți, suferind asemenea Celui Răstignit. Dacă rămânem până la sfârşit pe drumul dureros al Golgotei, urcându-ne pe Cruce şi rămânând pe Cruce, vom învia împreună cu Hristos, dobândind bucuria Învierii, bucuria biruinţei.

Preasfinţitul Macarie Drăgoi