Numai în mintea unită se poate sălășlui Dumnezeu Cel Unul

Lui Dumnezeu trebuie să ne rugăm precum părintele Ioan din Kronștadt. El ci‑ tea rugăciunile cu luare aminte, iar la unele cuvinte simțea cum inima i se încălzea și în suflet i se revărsa pace și bucurie, iar apoi se ruga cu simțire. Cuvintele rugăciunii trebuie rostite având credința că Domnul vă privește și vă ascultă. Iar dacă în timpul rugăciu­nii se ivește ceva în inimă, „prindeți-l”, și țineți-vă de rugăciune – „stați” în ea.

Trebuie să mai ştiţi pentru viaţa duhovnicească a voastră că cel mai însemnat lucru este paza păcii inimii. Să nu vă tulburați cu nici un chip. În inimă trebuie să domnească pacea, liniștea, tăcerea, liniștirea. Vălmășagul gândurilor este starea duhurilor căzute (dracii, duhurile care au căzut de la Dumnezeu). Mintea noastră, așadar, se cere să fie adunată, unită, atentă. Numai în mintea unită se poate sălășlui Dumnezeu Cel Unul.

Cuviosul Tadeu al Serbiei

Cum îţi este gândirea, aşa îţi este şi trăirea