Ispitele sunt îngăduite ca să ni se descopere patimile ascunse

Ispitele sunt îngăduite ca să ni se descopere patimile ascunse, ca să ne luptăm cu ele și să ne tămăduim sufletele. Sunt și ele un semn al milei dumnezeiești. Pentru aceasta, lasă-te cu încredere în mâinile lui Dumnezeu și cere ajutorul Lui, ca să te întărească în nevoința ta. Nădejdea în Dumnezeu nu poate sfârși niciodată în deznădejde. Ispitele aduc smerita cugetare. Dumnezeu știe cât poate răbda fiecare dintre noi și îngăduie ispitele după puterea noastră. Însă trebuie ca și noi să fim cu luare-aminte, ca să nu intrăm singuri în ispită.

Încredințați-vă lui Dumnezeu cel bun, Cel tare, Cel viu și El vă va povățui la odihnă. După încercări urmează bucuria duhovnicească. Domnul ia aminte la cei ce rabdă încercările și întristările pentru dragostea Sa. Așadar, nu va împuținați  cu sufletul și nu vă temeți.

Nu vreau să vă întristați și să vă tulburați pentru cele ce se întâmplă împotriva voinței voastre, oricât de îndreptățită ar fi ea. O asemenea întristare arată existentă egoismului. Luați aminte la egoism, care se ascunde sub lucruri îndreptățite. Luați aminte și la întristarea neașteptată, care ia naștere dintr-o mustrare dreaptă. Întristarea peste măsură este de la vrăjmașul. Una singură este adevărată întristare, cea care ne cuprinde atunci când cunoaștem bine starea nenorocită a sufletului nostru. Toate celelalte întristări nu au nici o legătură cu Harul lui Dumnezeu.

Îngrijiți-vă să păziți în inima voastră bucuria Sfântului Duh și să nu îngăduiți  vicleanului să-și verse otrava sa. Luați aminte! Luați aminte ca nu cumva raiul pe care îl aveți înlăuntrul vostru să se prefacă în iad.

Sfântul Ierarh Nectarie

Sfaturi și învățături