Fericirea se află înlăuntrul nostru și fericit este omul care înțelege aceasta

Nimic nu este mai de preț decât o inimă curată, pentru că o astfel de inimă devine tron al lui Dumnezeu. Și ce este mai plin de slavă decât tronul lui Dumnezeu? Cu siguranță că nimic. Dumnezeu spune despre cei cu inima curată: „Voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu” (II Corinteni 6, 16).

Așadar, cine este mai fericit decât acești oameni? Și de ce bunuri pot să rămână lipsiți? Nu se găsesc toate darurile și harismele Sfântului Duh în fericitele lor suflete? De ce mai au nevoie? De nimic, cu adevarat, de nimic ! Pentru că Îl au în inima lor pe Însuși Dumnezeu!

Cât se înșeală oamenii care caută fericirea departe de ei însisi, în tări străine și în călătorii, în bogăție și slavă, în averi mari și plăceri, în desfătări trupești, în lux și în tot felul de deșărtăciuni, care se sfârșesc în amărăciune! Ridicarea turnului fericirii în afara inimii noastre seamănă cu zidirea unei clădiri pe un teren zguduit continuu de cutremure. Curând o astfel de construcție se va prăbuși la pământ.

Frații mei! Fericirea se află înlăuntrul vostru și fericit este omul care înțelege aceasta. Cercetați-vă inima și vedeți în ce stare duhovnicească vă aflați! Nu cumva inima voastra și-a pierdut îndrăzneala înaintea lui Dumnezeu? Nu cumva conștiința vă mustră pentru călcarea poruncilor Lui? Nu cumva vă învinuiește pentru nedreptăți, minciuni și neglijarea îndatoririlor față de Dumnezeu și față de aproapele? Cercetați și vedeți dacă nu cumva inima voastră a fost umplută de răutăți și patimi, dacă nu cumva s-a abătut pe căi nedrepte!

Din nefericire, cel care nu are grijă de inima sa, se lipsește de tot lucrul bun și cade într-o mulțime de răutăți. Alungă bucuria și se umple de amărăciune și de frică. Alungă dragostea și primește ura. Alungă toate harismele și roadele Sfântului Duh pe care le-a primit la Botez și se face sălașul tuturor acelor rele care îl fac pe om vrednic de plâns și de trei ori ticălos.

Frații mei! Preamilostivul Dumnezeu vrea ca noi toți să fim fericiți, atât în viața aceasta, cât și în cealaltă. Pentru aceasta a întemeiat Sfânta Sa Biserică, ca să ne curățească de păcat, să ne sfințească, să ne facă prieteni ai Săi, să ne dăruiască binecuvântările Cerului.

Biserica stă mereu cu brațele deschise, ca să ne primească. Să alergăm repede toți cei care avem conștiința împovărată. Să alergăm la Biserică, căci ea este gata să ridice povara noastra cea grea, să ne dăruiască îndrăzneală către Dumnezeu, să ne umple inima de bucurie și de fericire.

Sfântul Ierarh Nectarie