Dumnezeu ne va judeca nu pentru că păcătuim, ci pentru că nu ne pocăim

Bunul Dumnezeu nu va judeca pe creştini pentru că au păcătuit și au gre­şit cu ceva, ci pentru că nu se pocăiesc și nu trăiesc cu părere de rău pentru păcatele făcute. Pentru că a păcătui şi a se pocăi este omeneşte, dar a nu se pocăi este semnul diavolului şi al dracilor lui. Fi­indcă nu trăim necontenit în pocăinţă, de aceea vom fi judecaţi.

Cercetează Preabunul Dumnezeu războiul lăuntric al fiecăruia şi-i răsplăteşte pe măsură. Pentru că adeseori se întâmplă ca pe din afară omul să se arate păcătos, dar înlăuntrul său poate se osândeşte pe sine cu suspinări, socotindu-se ne­trebnic, şi se luptă sau se poartă față de alţii cu bunăvoinţă şi smerenie. Adică, mulţi înlăuntrul lor fac ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, deşi pe din afară se arată păcătoşi. Iar Dumnezeu, Care vede cele ascunse, la sfârşit nu-i lasă să piară. Iar dacă unii, pe dinlăuntru fiind plini de ură şi ră­utate, lucrează la vedere binele, nu le foloseşte deloc. Pentru că prin ei se zădărniceşte lucrarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu poate face totul pentru mântuirea noastră. Mulţi oameni dau daruri şi onoruri îm­păratului pământesc şi dobândesc ceea cer ei. Pe alţii însă, chiar dacă nu-i dau nimic, împăra­tul îi ajută şi-i miluieşte cu multă bunăvoinţă.

Tot aşa şi Dumnezeu, pe unii îi slăveşte pen­tru faptele lor, pe alţii îi miluieşte pentru pocăin­ţa lor adâncă, iar de alţii se milostiveşte pentru rugăciunile sfinţilor Săi; pe unii îi încearcă aici, iar în lumea cealaltă le dăruieşte veşnicele bună­tăţi, dacă primesc cu răbdare încercările.

Sfântul Ierarh Nifon