Despre cei care adaugă rană peste rană celui deja rănit

Se întâmplă uneori ca un tiran, după ce a pricinuit multe răni unui om, iarăși să-l lovească și să-i adauge rană peste rană, pricinuindu-i astfel cea mai cumplită suferință. Se poate vedea în lume o astfel de mucenicie. Tot așa fac și aceia care se numesc creștini, dar care nedreptățesc în vreun fel oarecare pe cei sărmani și astfel adaugă nenorocire la nenorocirea lor.

Așa sunt aceia care pe cel mâhnit, pe cel ce pătimește, pe cel aflat în suferință îl lovesc în chip viclean și-l necăjesc mai tare. Astfel au făcut iudeii cei fără de omenie când pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce pătimea rănit și pironit pe Cruce, L-au hulit și L-au ocărât: „Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-și capetele și zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-Te pe Tine Însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” (Matei 68, 27). O, cumplită neomenie! O, îndelunga Ta răbdare, Hristoase!

Tot dintre aceștia sunt judecătorii care, celui ce suferă strâmbătate, nu îi fac dreptate, ci încă îl și osândesc pe el, nevinovat fiind, că pe un vinovat, și astfel adaugă suferință peste suferință; stăpânii moșieri care cer de la sărmanii și necăjiții țărani până și ultima lor avuție, lipsindu-i astfel și de hrană, sau îi împovărează cu munci peste putere; cei puternici, dar netemători de Dumnezeu, care răpesc pământul văduvei, orfanilor sau altor necăjiți pe care nu are cine să-i apere, ori îi lipsesc de alte mijloace din care ei își dobândesc cele necesare traiului; acei oameni fără de rușine care, văzând incendiu, răpesc și fură de la gospodarul căruia îi arde casa; bogații cei iubitori de arginți care dau cu împrumut celor sărmani, dar cer dobândă de la ei, sporindu-le încă mai mult necazul; cei care rețin plata lucrătorilor; cei care pentru patima spurcată răpesc femeile altora.

Cunoaște-ți, creștine, pierzarea și te întoarce, cât mai este vreme; pocăiește-te, dacă nu vrei să arzi pentru vecie în gheena, cu focul care arde și niciodată nu mistuie

Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk

Comoara din lume adunată