De dorit să citească toate femeile!

  Acele femei care urmează Evei nu ţin seama de voile şi poruncile lui Dumnezeu cum nu a ţinut seama nici Eva, ci a ascultat sfaturile şarpelui, îndemnurile balaurului diavolului celui viclean, a lepădat porunca lui Dumnmu, legea Lui; aceste femei se ţin de amăgirile necuratului iubind luxul, linguşelile, plăcerile cele trecătoare ale lumii acesteia, uitând de îndatoririle lor faţă de soţi şi de copii,şi ca şi Eva, ameţite de dorul de mărire, de stăpânire şi strălucire lumeascà, calci poruncile Domnului. Unele femei au luat-o mare îndrăzneală în cele rele şi au multă neruşinare, căci îşi necinstesc trupurile şi sufletele lor. Au ajuns, aşa cum spune un sfânt părinte Sfântul Efrem Sirul un fel de prăvălie a demonilor, vânzătoare ale sunetelor oamenilor. Aceste femei, care urmează pe Eva,nu mai văd nimic altceva în lumea aceasta decât banii, bărbaţii, luxul, petrecerile, căci în capul şi în sufletul lor stăpânaşte numai păcatul.

 Dar cele ce urmează Sfintei Fecioare Maria au caldă recunoştinţă şi se străduiesc din toate puterile să calce pe urmele acestei curate Fecioare, să calce treptele sfintei biserici, venind aici în casa Domnului, unde a venit şi Sfânta Fecioară. Vin aici sà se închine lui Dumnezeu, să-I aducă jertfa laudei şi daruri binecuvintata.şi curate la Altar. Vin aici cu înflăcărare să-I cânte Fiului Fecioarei, cum au cântat atâtea stînte fecioare în decursul vremurilor. Urmaşele Sfintei Fecioare Maria se străduiesc să fie blânde, smerite, cât mai modeste şi cât mai ascultătoare de părinţii cei duhovniceşti. Ele nu se pot împăca niciodată cu păcatul, cu minciuna, cu necurăţia. Ele iubesc sfinţenia, se hrănesc din Preacuratele Taine, se spovedesc, se împărtăşesc, iar sufletele lor cresc în sfinţenie şi trupurile lor în curăţenie, ca Sfânta Fecioară Maria.

  Femeile care urmează Evei sunt femei rele, lipsite de frica Domnului; ele vor sà se facă numai voia şi dorinţele lor proprii mai presus de toate. De aceea sunt o nenorocire pentru soţii şi copiii lor şi pentru societate chiar, lipsite de orice simţ al datoriei, îşi petrec viaţa numai în dorinţe şi desfătări, în nemulţumiri, gâlcevuri şi lupte pentru lucruri de nimic. Neavând frica lui Dumnezeu, multe au ajuns groaza familiei, càci cu drept cuvânt zice înţeleptul Solomon: „Mai bine este a trăi în pământ pustiu, într-o pustie, decât cu o femeie rea!”, iar înţeleptul Isus Sirah, zice: „Nimic nu este mai ràu ca femeia rea; mai bine este a trăi cu leul şi cu balaurul în pustie, decât cu o femeie rea!”