De ce ne stăpâneşte frica?

Din ce cauză trăiesc în teamă toate popoarele? Care este cauza temerii neamurilor pe pământ? Ce-l înspăimântă pe om în viaţa pământească? E înfiorător ce se petrece, un popor se teme de alt popor, un neam tremură în faţa altui neam, omul se teme de alt om. Şi Adam în rai s-a temut, dar când, nu de la început. Când Adam împreună cu Eva au încălcat porunca lui Dumnezeu, s-au ascuns de la faţa Domnului Dumnezeu (Fac. 3, 8). S-a ascuns printre pomi, iar când Dumnezeu l-a întrebat: Unde eşti?, Adam i-a răspuns: Am auzit glasul Tău şi m-am temut. Aşa se întâmplă până azi, cu toţi oamenii. Şi copilul când încalcă porunca părinţilor şi-i aude vorbind, se teme şi îndată se ascunde.

Când dragostea este prezentă, teama dispare. Când dragostea dispare, domneşte teama. De unde provine deci teama? Din lipsa dragostei şi din încălcarea poruncilor. Îndată ce porunca lui Dumnezeu este încălcată, dragostea fuge ca o pasăre, zboară din inima şi în locul ei vine teama.Teama nu este separată de neascultare, de păcat şi de încălcarea poruncii.

Înţelegeţi acum de ce se temea Adam? Pentru că a încălcat porunca primită. Acum înţelegeţi de ce se teme om de om şi popor de alt popor? Pentru că între oameni nu mai există dragoste faţă de poruncile lui Dumnezeu. Se încalcă poruncile, dispare dragostea şi vine teama şi frica şi se sălăşluieşte între oameni şi între popoare. Există însă vreun medicament pentru omenire împotriva fricii? Există. Iată care este el: „Împliniţi toate poruncile Mele şi toate judecăţile Mele; păziţi-le şi le împliniţi şi veţi trăi liniştiţi pe pământ” (Levitic 25, 18).

Oamenilor şi popoarelor şi neamurile pământului, dacă vreţi să trăiţi în pace, fără teamă, în patria voastră, înarmaţi-vă cu dragoste de Dumnezeu şi cu ascultare faţă de poruncile Lui.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Omilii despre pocăinţă, dragoste şi optimism, pag. 79-81

Editura Doxologia, Iaşi, 2016