De ce Hristos s-a arătat mai întâi femeilor după Învierea Sa?

Sfintele femei mironosiţe au fost primele martore ale Învierii lui Hristos. Cine au fost aceste sfinte femei? De ce sunt numite mironosiţe? Acestea au fost femeile care L-au iubit cu toată inima pe Domnul Iisus Hristos, care I-au slujit cu multă grijă in toate nevoile vieţii Lui in trup, care împreună cu Apostolii învăţau, ascultând sfintele Lui cuvântări, pe care putem să le numim chiar femei-apostoli.

Când citim că Domnul Iisus Hristos S-a arătat mai întâi femeilor mironosiţe, apare o întrebare firească: de ce nu S-a arătat întâi de toate Preasfintei Sale Maici, Sfintei Mariei Magdalena și altora dimpreună cu ea? De ce nu S-a arătat mai întâi și  Sfinţilor Săi Apostoli? Pentru că Domnul cunoştea că inima femeii este extrem de sensibilă si plină de dragoste, atingând tot ce este măreţ, tainic și sfânt, mult mai uşor decât o fac inimile dure ale bărbaţilor.

Anume de aceea bisericile noastre sunt pline de femei. Femeile, cu inima lor, se adresează mai uşor Domnului Iisus Hristos, mai uşor primesc si cunosc tot ce este sfânt.

Să ne întoarcem acum la acea întrebare: de ce Domnul Iisus nu S-a arătat întâi de toate Preacuratei Sale Maici? Întâi de toate trebuie să spunem că după învierea Sa Hristos a avut un singur scop: să le încredinţeze pe mironosiţe și pe Apostoli, iar printr-înşii toată lumea creştină de adevărul Învierii Sale.

Dar să ne gândim: oare avea nevoie Hristos s-o convingă de veridicitatea Învierii Lui pe Preacurata Sa Maică? Sigur că nu, pentru că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost mult mai apropiată de Fiul Său decât femeile mironosiţe si Apostolii.

Toate femeile trebuie să ia exemplu de la sfintele femei mironosiţe, care I-au slujit Domnului cu tot ce-au putut — cu grija de El cu munca lor, cu dragostea fierbinte, dar și Maicii Domnului. Mergeţi pe calea sfintelor femei spre Hristos, mergeţi după sfintele femei mironosiţe — și veţi ajunge acolo unde se bucură şi ele cu bucurie veşnică fără sfârşit.

Sfântul Luca al Crimeei

Predici