Dacă nu era Maica Domnului în ceruri, lumea asta se pierdea de mult

Să aveţi mare evlavie, fraţilor, la Fecioara Maria şi fericită este casa şi familia aceea care are în casă icoana Maicii Domnului şi în fiecare dimineaţă îi citeşte Acatistul, Paraclisul şi rugăciuni către Maica Domnului. Mult pot şi sfinţii lui Dumnezeu, dar nici unul nu poate cât Maica Domnului. Dacă nu era Maica Domnului în ceruri, între Sfânta Treime şi noi, lumea asta se pierdea de mult. Ea pururea stă în genunchi şi se roagă Preasfintei Treimi.

Ea este Împărăteasa Heruvimilor, împărăteasa a toată făptura; cămara întrupării lui Dumnezeu Cuvântul; uşa Luminii şi Vieţii; poarta cea încuiată prin care n-a trecut nimeni decât Domnul; scara şi pod către cer; cadelniţă dumnezeiască şi porumbiţă.

Când auzi un sectar că o huleşte pe Maica Domnului, fugi de el, că acesta este fiu al iadului. Ce vor face sectele care nu cred în Maica Domnului şi popoarele care n-o cinstesc? Miliarde de suflete care au avut şi au credinţă şi nădejde în Maica Domnului vor trece uşor vămile văzduhului şi din moarte la viaţă, iar cei care nu o cinstesc e vai de ei, căci Maica Domnului nu va mijloci pentru ei. Deci, vă rog să nu lipsească din casă Acatistul Maicii Domnului, Paraclisul şi alte rugăciuni către Maica Domnului! Şi la icoana ei să ardă candela permanent.

 Arhimandritul CLEOPA Ilie