Cuvinte înțelepte despre minciună

Nașterea fierului este focul iar naștere a multe cuvântări, și a glumelor și a amăgirii este minciună.
Minciuna este pierderea dragostei iar jurământul strâmb este lepădare de Dumnezeu.
Fățărnicia este maica și pricina de multe ori a minciunii.
Mincinosul își pierde sufletul.
A iubi slava oamenilor naște minciuna iar a o răsturna pe ea (minciuna) numai smerenia face pre frica lui Dumnezeu mai mare întru inima ta.
Învață limba ta cuvintele lui Dumnezeu întru conștiință și minciuna va fugi de la tine.