Cum sufletul devine mireasă a lui Hristos, sau ce trebuie să înţelegem din viaţa Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina

Fiecare sfânt, prin viaţa şi minunile sale, ne este o pildă, o călăuză, un sprijin şi ajutor, tuturor creştinilor în calea spre mântuire. Astăzi, fiind ziua de pomenire a Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina şi, meditând asupra faptelor minunate din viaţa acestei sfinte, avem un bun prilej să reaprindem în noi dorinţa de al urma pe Hristos cu o viaţă curată şi într-un mod jertfelnic.

În mare parte am putea spune că Sfânta Ecaterina este un model de vieţuire creştină doar pentru femei şi mai cu seamă pentru tinerele fete, viitoarele mirese. Însă, viața acestei mucenițe este pentru fiecare din noi un model de viețuire creștină, de luptă pentru mărturisirea adevărului, de credință și dragoste pentru Dumnezeu. Nu vom relata în întregime toată viața Sfintei Ecaterina. Ne vom opri doar la două aspecte duhovnicești legate de viața sfintei mucenițe.

Cât de grăitor pentru fiecare dintre noi este momentul din viața sfintei Ecaterina când, Pruncul Hristos din braţele Fecioarei Maria, de pe icoana la care se închina tânăra Ecaterina, îi spusese: ,,Nu te pot privi că nu eşti botezată”. Unii ar crede că acest moment este doar pentru cei nebotezaţi. Dar oare faptul că suntem botezaţi, dar de multă vreme la biserică nu am mai fost; de mult timp nu ne-am mai spovedit şi împărtăşit. Faptul că nu ţinem regulat şi cuviincios posturile; că nu mai citim Sfânta Scriptură; că nu ne mai facem regulat pravila de creştin adevărat; că ne urâm atât de mult unii pe alţii; că avem atâtea pofte spurcate în inimă şi în gând; că suntem atât de trândavi; că iubim atât de mult tot felul de desfătări păcătoase, oare acestea nu-L întristează pe Mirele Hristos. Oare credem că pentru acestea Hristos nu-şi întoarce Preacurata Lui Faţă de la noi?!? Trebuie să recunoaştem cu cuget smerit şi gând de adevărată pocăinţă că, majoritatea dintre noi, suntem creştin declaraţi, dar nu practicanţi, sau cum se mai spune în limbajul Sfinţilor Părinţi suntem creştini cu numele, dar nu cu faptele.

Sfinţilor Părinţi ne spun că sufletul fiecărui om, bărbat sau femeie, este o mireasă a lui Hristos. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur menţionează în mod clar: ,,Mirele Hristos S-a răstignit, de dragul acestei mirese – sufletul omenesc – spălându-i cu Sfânt Sângele Său, urâţenia pricinuită de mulţimea păcatelor”. De aceea, ca o răsplată pentru Jertfa Mântuitoare făcută de Hristos de dragul sufletului nostru, e bine să avem înţelepciunea Sfintei Ecaterina şi să ne păstrăm sufletul curat, pentru a avea nădejdea că vom fi luaţi în „cămara cea de nuntă” din Împărăţia Cerurilor.

Sufletul nostru devine mireasă a lui Hristos nu oricum, ci când se opune sau măcar când îşi doreşte şi încearcă câtuşi de puţin, să se opună ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la diavol. Vedeţi, că şi sfânta Ecaterina a primit inelul de logodnă de la Hristos, după ce s-a împotrivit de a se uni cu vre-un tânăr dintre cei care o curtau de a le fi mireasă. La fel şi sufletul nostru, se logodeşte cu Hristos, când acesta se împotriveşte răutăţilor şi ispitelor pătimaşe.

Din faptul că Sfânta Ecaterina nu dorise să se căsătorească cu oricine, e bine ca tinerii, dar mai ales tinerele fete, să înţeleagă că, a te căsători e un lucru care necesită multă chibzuinţă şi dreaptă socoteală, căci nu te poţi căsători cu oricine. Spunea foarte frumos şi sugestiv în această privință părintele Nicolai Tănase: ,,Cum poţi crede că va fi un tată bun şi un soţ iubitor, când el în momentul prieteniei te înşeală, te minte, nu se comportă bine şi frumos cu tine. Da, sunt şi excepţii, când dintr-un tânăr zăpăcit poate să ajungă şi un soţ bun, dar asta foarte rar”. Dacă îl vezi – mai nou cu părere de rău, dacă o vezi – că fumează, se îmbată, înjură, se droghează, se destrăbălează, cheltuii bani la jocuri de noroc, şi dacă după un timp de prietenie în urma unor rugăminţi şi insistări, vezi că nu se schimbă şi nici nu-şi doreşte vreo schimbare, ar fi bine să nu vă căsătoriţi cu o asemenea persoană.

Foarte adevărat consemna Mitropolitul Augustin Kandiotis pentru greci, iar eu aş spune că este valabil şi pentru creştinii tuturor popoarelor. Iată ce a spus mitropolitul de 104 ani: ,,Sfânta Ecaterina este mustrare mai întâi pentru femeile a căror minte le este la frumusețea trupească şi nu se îngrijesc de cea sufletească. În al doilea rând este o mustrare pentru bărbaţii care se dovedesc inferiori femeilor. Iar în al treilea rând este o mustrare şi pentru clerici, deoarece nu aducem suflete aproape de Hristos cum a făcut Sfânta Ecaterina, care a adus la creștinism prin a ei cuvinte înţelepte, dar mai ales prin dragostea ei faţă de Hristos, 325 de creştini care au primit şi cununa muceniciei.”

Închei cu nădejdea şi dorinţa ca, întăriţi fiind de rugăciunile Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina, dar şi călăuziţi de faptele minunate din viaţa ei, ne vom strădui, cu atât mai mult că suntem şi în perioada acestui sfânt şi binecuvântat post, să facem din sufletul nostru, după cum spune cuviosul Serafim al Sarovului: ,,o mireasă asemenea fecioarelor înţelepte, care înţelepte şi împodobite fiind, au intrat cu Mirele Hristos la nuntă.”

Prot. Ştefan RÎMBU