Cu cât se roagă mai mult, cu atât sufletul său se umple de bunătățile cerești

Principala lucrare a omului este rugăciunea. Omul a fost zidit ca să-L laude pe Dumnezeu. Aceasta este lucrarea care i se potrivește. Numai aceasta explica esența sa duhovnicească. Numai ea îndreptățește locul aparte pe care îl ocupă în cadrul zidirii. Omul a fost zidit ca să-L slăvească pe Dumnezeu și să fie părtaș al dumnezeieștii Sale bunătăți și fericiri.

Fiind chip al lui Dumnezeu, însetează după El și se străduiește să se înalțe spre El. Prin rugăciune și cântare de lauda omul simte bucurie. Duhul său se veselește și inima lui saltă. Cu cât se roagă mai mult, cu atât sufletul său se golește de dorințele lumești și se umple de bunătățile cerești. Și pe măsură ce se desparte de cele pământești și de plăcerile vieții, se umple de bucurie cerească. Cercarea și experiența ne încredințează de adevărul acesta.

Lui Dumnezeu îi sunt bineplăcute acele rugăciuni care se aduc așa cum se cuvine, adică având simțământul nedesăvârșirii și al nevredniciei noastre. Ca să existe însă un asemenea simțământ, trebuie să ne lepădăm cu desăvârșire de eul nostru cel rău și să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Este nevoie de smerenie și de lucrare duhovnicească fără încetare.

Încredințați lui Dumnezeu toate grijile voastre. El vă poartă de grija. Nu fiți  mici la suflet și nu vă tulburați. Acela care cercetează adâncurile ascunse ale sufletului omenesc, cunoaște și dorințele noastre și are puterea să le împlinească așa cum știe El. Voi numai rugați-vă Lui și nu vă pierdeți curajul. Nu socotiți că, deoarece dorința voastră este sfântă, aveți dreptul să vă plângeți atunci când rugăciunile voastre nu sunt ascultate. Dumnezeu vă împlinește dorințele într-un mod pe care nu-l cunoașteți. Așadar, liniștiți-vă și chemați pe Domnul!

Rugăciunile și cererile prin ele însele nu ne duc la desăvârșire, ci Domnul este Cel care ne desăvârșește. El vine și Se sălășluiește înlăuntrul nostru când împlinim poruncile Lui. Și una dintre primele porunci este ca în viața noastră să se facă nu voia noastră, ci voia lui Dumnezeu. Și să se facă întocmai așa cum se face în Cer de către îngeri, ca să putem și noi să spunem:  „Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Facă-se voia Ta, precum în Cer așa și pe pământ!” Așadar, dacă nu-L avem pe Hristos înlăuntrul nostru, rugăciunile și cererile noastre ne duc la înșelare.

Sfântul Ierarh Nectarie

Sfaturi și învățături sfinte