Cine se bucură și cine este potrivnic, rece sau nepăsător la auzul veștii minunate a Învierii lui Hristos?

Hristos a înviat, pentru că mormântul nu a putut ține Lumina, fiindcă nu există groapă care să țină dragostea în adânc sau în întuneric.

A înviat Hristos în inima fiecărui prunc, indiferent de vârsta acestuia, dacă a știut să rămână copil și să-și păstreze zâmbetul cald și copilăresc.

Înviază Mântuitorul Lumii în sufletul unui călugăr smerit, în mintea și în conștiința unui slujitor care își înțelege vocația.

De asemenea, viu este Hristos în inima tatălui și soțului fidel care-și iubește familia, precum a iubit Hristos Biserica. La fel, inima unei mame și soții devotate este îmbrăcată în Lumina Învierii Domnului.

Totodată, muncitorul credincios și intelectualul care se încredințează că Lumina izvorăște din Dumnezeu au parte de auzul glasului de Înger, care le spune dulce și sublim: Hristos a înviat!

Din nefericire, sunt și potrivnici, indiferenți sau nepăsători față de Învierea lui Hristos.

Mă întreb cum pot trăi Învierea lui Iisus dregătorii acestei lumi din ce în ce mai secularizată, care nu cu mult timp în urmă I-au închis Biserica?

În același timp, am dreptul cred, să mă întreb ce relație au cu Învierea lui Hristos politrucii care fac legi, prin care doresc să introducă educația deviantă obligatorie în școli sau care vor, prin promovarea așa-numitei „ideologii de gen” să rescrie legile zidirii dumnezeiești, să compromită familia creștină și să îndepărteze omul de la principiile viețuirii sănătoase, izvorâte de la Împăratul Luminii.

La fel de potrivnici Învierii Domnului sunt și cei care, dându-se drept purtători de cuvânt ai credinței, lovesc în ierarhii Bisericii și în credincioșii acesteia, propunându-și să-l țină pe om departe de Adevărul absolut și incontestabil.

Deși, din nefericire sunt mulți indiferenți, nepăsători sau potrivnici, în raport cu Învierea lui Hristos, nu pot să nu-i amintesc aici și pe cei care au dorit și, din nefericire, în multe locuri au reușit să-i oblige pe oameni la tratamente medicale forțate sau la deținerea așa-numitelor certificate verzi, în absența cărora, fiindu-le anulate cetățenilor drepturi și libertăți fundamentale.

Oricum, Învierea lui Hristos nu poate fi ținută sub obroc, pentru că Lumina și Iubirea bat la ușa fiecărei inimi, totul este ca acea inimă să nu fie zăvorâtă și copleșită de împietrire.

Până și necredincioșii se salută, în această perioadă cu urarea sfântă, sinonimă cu Veșnicia, HRISTOS A ÎNVIAT! Și primesc răspunsul, scăldat în Lumină, ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

De aceea, pentru noi, cei care credem, această urare a veșniciei trebuie să reprezinte modul nostru de viață.

Protos. Dr. Sofian Costea