Chipul în care se arată şi ne ajută Îngerii cei buni

Precum mărturisesc Sfânta Scriptură şi învățăturile Sfinților Părinți, dacă este nevoie, Îngerul păzitor se poate arăta și se arată omului în cele mai felurite chipuri, în visuri şi vedenii, pe care acesta le tine minte toată viața și vorbește cu el printr-un glas lăuntric. Îngerul păzitor face totul pentru a păzi mai întâi de toate sufletul omenesc.

Totuşi, Sfinţi Părinți ne previn spunând că, atunci când ni se pare că înaintea noastră stă un Înger sau avem o vedenie, trebuie să fim cu cea mai mare băgare de seamă ca nu cumva să luăm duhul căzut drept Înger. Sfinții Părinți ai Bisericii, înțelepțiți de Duhul Sfânt şi de propria lor experiență duhovnicească, ne îndeamnă cu dragoste pe toți să ne rugăm totdeauna cu smerenie şi să nu tânjim după vedenii sau după extaz.

În cazul în care vedem pe cineva sau ceva neobișnuit să fim cu cea mai mare băgare de seamă şi să povestim cele văzute unui duhovnic iscusit. Sfinții Părinți ne învață că, dacă apare în noi chiar şi cea mai mică îndoială cu privire la natura duhului ce ni se arată, trebuie să rupem îndată orice legătură cu el şi să alergăm la Dumnezeu cu rugăciune fierbinte ca să ne păzească. Şi, de este, într-adevăr, duhul acela un Înger bun trimis din cer, el se va bucura de prudența și vigilența noastră. Despre aceasta poți vedea mai în amănunt în „Filocalie”, dar şi în operele Sfântului Ignatie Brianceaninov.

Făcând o sinteză, se cuvine doar să băgăm de seamă că învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii pe această temă se deosebesc radical de sfaturile pe care le dau autorii cărților contemporane cu privire la Îngeri. Să ținem minte că diavolul este un mincinos si un clevetitor profesionist, un semănător al discordiei şi al tulburării. El şi duhurile căzute o dată cu el se străduiesc din toate puterile să ne piardă pe noi şi în acest scop folosesc nu numai insuflarea, ci şi multe alte vicleșuguri, inclusiv deghizarea în orice ființă. De aceea, orice arătare, care trezeşte în noi fie extazul, fie tulburarea sau frica, poate fi pe deplin rezultatul curselor diavolului, întinse pentru noi.

Dar în viață, cu adevărat, uneori au loc şi arătări ale Îngerilor buni, ca în vremurile de altădată. Dumnezeu şi ieri şi azi este acelaşi şi la fel sunt şi Sfinții Lui Îngeri. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu Îngerii se arată atunci când este nevoie pentru mântuirea şi îndreptarea oamenilor. Şi se arată astfel încât arătarea lor nu poate avea urmări nefaste.

Scriitorul Evghenie GONCEAROV